Radiologia

Radiologia on nykyaikaisen radiologisen* kuvadiagnostiikan yksikkö. Yksikön yhteydessä toimivat erillisinä osastoina myös endoskopian ja isotooppilääketieteen osastot. Sairauksien diagnosoinnin ohella radiologian yksikössä hoidetaan myös yhä useampia eri sairauksia. Radiologian yksikössä on toiminnan edellyttämät korkeateknologiset laitteet, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö sekä nykyaikainen työskentely-ympäristö. Yksikkö toimii pääasiassa Mustamäen sairaala-alueen X-rakennuksen 2009 käyttöönotetuissa tiloissa.

Radiologiassa on tutkimuksissa hyödynnetään röntgeniä, ultraääntä, tietokonetomografiaa, magneettitomografiaa ja varjoainekuvausta. Endoskopian osastolla on kaikki tarpeellinen ruoansulatuskanavan ja hengitysteiden endoskooppisia tutkimuksia varten. Isotooppilääketieteen osastolla sairauksien diagnosointiin ja hoitoon käytetään radioaktiivisia isotooppeja, jota varten on rakennettu tarvittavat hoitoyksiköt.

Tavoitteellinen ja ongelmien ratkaisemiseen keskittyvä toimintaympäristö

Radiologian yksikön tavoitteena on tarjota parasta kuvadiagnostista palvelua sairauksien ennaltaehkäisyn, havaitsemisen, erittelyn, seurannan ja hoitovastuun arvioinnin aikana ilmeneviin kysymyksiin aina profylaktisesta rintakehän röntgenistä kasvainten leviämisen kartoittamiseen koko kehon isotooppitutkimuksien avulla. Yhteistyössä kliinisten erikoisalojen lääkäreiden kanssa pyritään aina löytämään jokaiselle potilaalle parhaiten soveltuvat tutkimukset. Tutkimustulosten analysointi, tulkinta, välitys sekä tarvittaessa täydentävien tutkimusten tai suositusten esittäminen on merkittävä osa yksikön päivittäistä toimintaa. Toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa painotetaan potilastyytyväisyyttä sekä tutkimuksen tilannen lääkärin tyytyväisyyttä.

Nykyaikainen

Nykyaikainen lääketiede tarjoaa todellisia haasteita diagnostiikalle, ja hyvän diagnostiikan tarve kasvaa jatkuvasti. Myös vaativampien tai harvinaisempien sairauksien ollessa kyseessä, potilaan yhdessä tai useammassa elimessä olevat poikkeamat on havaittava nopeasti, jonka jälkeen on laadittava tulkinta havaintojen keskinäisistä yhteyksistä ja merkityksestä kokonaisuutena potilaan kannalta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman jatkuvasti uudistuvaa ja täydennettävää laitteistoa, jonka säädöistä, ylläpidosta ja huollosta vastaa valmistajan lisäksi myös sairaalan omat motivoituneet insinöörit. Toisaalta sairauksien onnistunut diagnosointi edellyttää monialaista lähestymistapaa ja kokonaisvaltaista potilaaseen suhtautumista. Monialainen, mutta kuitenkin tiheän ja intensiivisen yhteistyöverkoston omaava sairaala tarjoaa tähän parhaat mahdollisuudet.

Arvostettu osaamiskeskus

Radiologiassa työskentelee 35 radiologia, radiologiateknikkoja/radiologian erikoissairaanhoitajia on 63 ja avustajia 16. Lisäksi yksikön toimintaan antavat oman panoksensa päivittäin myös biolääketieteen insinöörit ja säteilyturvallisuuden asiantuntijat. Suuren sairaalan monialainen osaaminen ja työmäärä muodostavat perustan radiologialääkäreiden erikoistumiselle erikoisalansa sisällä. Merkittävän osan radiologien työstä muodostaa kuvien tulkintaan liittyvä konsultointi ja ”toisen arvion” antaminen sairauksien hoidossa. Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen radiologit tulkitsevat päivystyksen puitteissa myös muiden Viron sairaaloiden potilaiden tietokonetomografisia tutkimuksia (Rakvere, Pärnu, Kuressaare). Lisäksi tarjotaan teleradiologisia palveluja ajanvarauksen kautta saapuneille magneettikuvaus- ja mammografiapotilaille Pärnussa sekä Narvassa.

Radiologia

Anne Kalda

toimistosihteeri

617 1147

Andrei Šamarin

Andrei Šamarin

yksikön ylilääkäri

617 1589

Eve Kliimann

Eve Kliimann

yksikön yliteknikko

617 1340