Psykriatrian yksikkö subakuutti osasto (Osasto III)

 

Pohjois-Viron psykiatrisella osastolla 3 hoidetaan kroonisia psykoottisia miespotilaita, jotka eivät enää tarvitse akuuttihoitoa. Enemmistön potilaista muodostavat skitsofreniaa sairastavat potilaat ja myös harhoista kärsivät ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat, joiden sairaus on kestänyt pitkään ja jotka eivät enää kuuluu ensipsykooseja hoitavan osaston piiriin. Osastolla hoidetaan myös erilaisten orgaanisten häiriöiden aiheuttamia psykoottisia häiriötiloja sekä vakavaa masennusta sairastavia ja persoonallisuushäiriöistä kärsiviä potilaita.

Psykiatrinen osasto 3 sijaitsee kaksikerroksessa rakennuksessa, joka on eräs ensimmäisiä erityisesti psykiatrisen sairaalan tarpeisiin rakennettuja rakennuksia 1900-luvun alussa. Rakennus on peruskorjattu jo useampaan kertaan ja vastaa nykyaikaiselle sairaalalle asetettavia vaatimuksia. Osaston käytössä on myös suurehko puutarha. Osastolla työskentelee psykiatreja, psykologi, toimintaterapeutti, sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä avustavia työntekijöitä.

Osastolla on 48 potilaspaikkaa. Potilaat otetaan osastolle ensisijaisesti psyykkisen tilan perusteella ja vasta toissijaisesti diagnoosin perusteella. Keskimääräinen hoitojakso on 22 päivää. Potilaat, joiden tila on vakavampi, ja jotka eivät reagoi hoitoon toivotulla tavalla, viipyvät osastolla pidempään.

Potilaiden hoidossa periaatteena on psyykkisten sairauksien hoidon hyvä hoitotapa. Osastolla on kaikki nykyään käytettävissä olevat psykoosien hoitoon käytettävät lääkkeet. Hoitoa määrättäessä huomioidaan potilaan psyykkisen häiriön ominaisuudet ja hänen henkilökohtaisen lääkityksen sietokykynsä. Lisäksi potilaalla on mahdollisuus saada yksilöllistä psykoterapiaa ja osallistua myös ryhmäterapiaan. Psykoterapia on tukeva hoitomuoto ja siinä keskitytään sairauden tiedostamisen sekä hoitoon reagoimisen parantamiseen. Osaston työntekijät toimivat yhteistyössä potilaan omaisten kanssa, joilta saatava objektiivinen tieto on arvokasta potilaan tilaa arvioitaessa. Samalla potilaan omaisia myös neuvotaan miten psyykkisestä häiriöstä kärsivää potilasta voidaan parhaiten tukea.

Osasto tekee yhteistyötä Tallinnan mielenterveysviraston ja Pohjois-Viron keskussairaalan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Osastolla tutkitaan potilaiden verenkuva ja vähintään kerran vuodessa tehdään sydämen sähkökäyrä (EKG). Tarvittaessa potilaat voidaan tutkia perusteellisesti, ja osaston käytössä ovat kaikki keskussairaalan nykyaikaisen diagnostiikkaklinikan palvelut. Tarvittaessa voidaan konsultoida myös muiden alojen erikoislääkäreiden kanssa.

Osastolla on kolme suurikokoisilla televisioilla varustettua vapaa-ajantilaa ja yksi potilaiden käyttöön sisustettu nurkkaus. Toiminnanohjaaja huolehtii potilaiden vapaa-ajanvietosta esimerkiksi pelaamalla lautapelejä yhdessä potilaiden kanssa ja keskustelemalla yhdessä katsotuista elokuvista jne. Osastolla on myös pieni kirjasto. Kesäisin potilaat voivat viettää aikaa osaston omassa puutarhassa.

 

Osastolla käytetään kaikkia nykyaikaisia psykoosilääkkeitä

Psykriatrian yksikkö subakuutti osasto (Osasto III)

Heilika Vulf

Sihteeri

617 2656

Allan Kari

Allan Kari

Yksikön ylihoitoja

617 2691