Poikkitieteellinen syöpähoitoyksikkö

Monitieteellinen syöpäkeskus tarjoaa kaikkien syöpälajien diagnoosi- ja hoitomenetelmiä. Se on ainoa sairaala Virossa, joka on erikoistunut elinkohtaisesti. Syöpätautien osuus on 25 % sairaalan kaikista sairaustapauksista, ja sairaalassa tehdään yli 60 % Viron syöpäleikkauksista, suurin osa tähystysleikkauksina. Uudessa leikkausyksikössä, joka on Pohjoismaiden moderneimpia, kehitetään säästävää kirurgiaa sekä rekonstruktiivista kirurgiaa. Käytössä on esimerkiksi hyperterminen intraperitoneaalinen kemoterapia (HIPEC), radiotaajuusablaatio (RFA), kryoablaatio (Cryo) ja brakyterapia. Kemoterapiakeskuksessa annetaan syövän systeemihoitoa kaikille syöpätyypeille, myös harvinaisille syöpälajeille. Sädehoitokeskus on läpäissyt IAEA/QUATROn kansainvälisen tarkastuksen, ja sillä on ainoana Virossa IAEA:n myöntämä sertifikaatti.

Syöpähoitojen osaamiskeskuksen keskittyminen nykyaikaiselle Mustamäen sairaala-alueelle mahdollistaa mukavan ja laadukkaan hoidon tarjoamisen potilaille nykyaikaisia vaatimuksia vastaavassa ympäristössä.
Syöpätautien ja hematologian klinikalla on pitkät perinteet: klinikan edeltäjä on Viron onkologiakeskus (1946–2001).
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen syöpähoitoihin liittyvää toimintaa koordinoi syöpähoitojen laadunvarmistuksesta vastaava toimikunta. Potilaiden paremman hoidon varmistamiseksi on perustettu seuraavat eri erikoisalojen asiantuntijoista muodostuvat työryhmät:

 • torakaal-onkologinen työryhmä
 • ihon ja tuki- ja liikuntaelinten ja pehmytkudosten kasvainten työryhmä
 • pään ja kaulanalueen kasvainten työryhmä
 • suoliston kasvainten työryhmä
 • rintarauhasen kasvainten työryhmä
 • gynekologisten kasvainten työryhmä
 • urologisten kasvainten työryhmä
 • keskushermoston kasvainten työryhmä
 • hematologian työryhmä
 • neurologisten ja endokrinologisten kasvainten työryhmä
 • palliatiivisen hoidon työryhmä