Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen psykiatrian klinikka

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen psykiatrian klinikka on Viron suurin psykiatrista hoitoa tarjoava yksikkö. Klinikalla on yhdeksän erityyppistä osastohoitoa tarjoavaa osastoa sekä psykiatrian poliklinikka, joka käsittää myös mielenterveyspoliklinikan.
Psykiatrian klinikka huolehtii psykiatrisesta päivystyksestä sekä tarjoaa erityyppistä psykiatrista osastohoitoa koko Viron alueella. Enemmistö päivystyshoidon potilaista saapuu Pohjois-Viron alueelta. Osastohoitoa tarjotaan pääasiassa Harjunmaan ja Läänemaan maakuntien, saarien sekä Rapalmaan ja läntisen Virunmaan maakuntien asukkaille. Etelä-Viron alueen potilaita on muita alueita vähemmän.
Psykiatrian klinikan osastohoitoyksikkö käsittää yhteensä yhdeksän osastoa ja yhteensä 226 potilaspaikkaa. Osastoja ovat neuroottisten sairauksien ja masennussairauksien osasto (osasto 1), muiden kuin psykoottisten kriisien hoitoon tarkoitettu (osasto 2), psykiatrinen osasto (osastot 3 ja 4), akuutin psykiatrian osasto (osasto 5), osasto 6, lasten- ja nuortenpsykiatrian osasto (osasto 7), yleispsykiatrian osasto (osasto 8) ja ensipsykoosien hoitoon erikoistunut osasto (osasto 9).
Ensipsykoosien hoitoon erikoistunut osasto vastaa myös ensipsykooseihin liittyvästä polikliinisestä hoidosta viiden vuoden ajan ensimmäisestä sairastumisesta.
Psykiatrian klinikka vastaa myös psykiatrisesta päivityksestä, jonne voivat hakeutua kaikki välitöntä psykiatrista apua tarvitsevat henkilöt. Klinikan vuodeosastoilla laaditaan oikeuspsykiatrisia lausuntoja, jotka perustuvat useamman asiantuntijan suorittamiin tutkimuksiin.

Psykiatrian klinikalla arvostetaan tiimityötä

”Tiimityö on yksikkömme perusta,” klinikan ylilääkäri Kaire Aadamsoo sanoo.
Olemme panostaneet henkilöstöön, ja psykiatristen sairaanhoitajien, psykologien, sekä luovan toiminnan terapeuttien ja toimintaterapeuttien määrä klinikalla on kasvanut vuosittain. Olemme panostaneet erityisesti myös tarjottavien palvelujen sisältöön.
Viime vuonna yksikössä otettiin käyttöön neuropsykologinen harjoitteluohjelma CogPack, jonka avulla vakavista psyykkisistä häiriöistä kärsivät potilaat pystyvät harjoittelemaan kognitiivisia toimintoja erityisesti tätä tarkoitusta varten laadittuja tehtäviä ratkaisemalla. CogPack-sovelluksen vironkielisen version toetutti keskuksen psykiatrisen erikoissairaanhoidon psykologi Harri Küünarpuu. Tällä hetkellä klinikka on ainoa Virossa toimiva psykiatrinen klinikka, jossa potilaat voivat käyttää tätä hoitosovellusta. Myös psykoterapian osuus hoidossa kasvaa jatkuvasti.
Tallinnan teknisen yliopiston biolääketieteen tutkimuslaitoksen kanssa yhteistyössä suoritettu masennuksen arviointiin käytettäviä menetelmiä koskeva tutkimus toi psykiatrian klinikalle kansainvälisen patentin. Tieteellisen tutkimuksen pitkän aikavälin tavoite on varmistaa riittävä väitelleiden lääkäreiden määrä klinikan henkilöstössä. Tällä hetkellä väitöskirjaa valmistelee psykiatrian erikoislääkäri Ülle Võhma mielenterveyspoliklinikan ylilääkäri Eduard Maronin ohjauksessa.

Yhteistyö

Psykiatrisen klinikan lääkärit ja sosiaalityöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä potilaiden kuntoutusoidon varmistamiseksi Tallinnen mielenterveystoimiston kanssa, ja 2010 lähtien on toimittu yhteistyössä myös Viron psykososiaalisen kuntoutuksen yhdistyksen kanssa. 2011 käynnistyi myös Viron psykososiaalisen kuntoutuksen yhdistyksen ja Euroopan sosiaalirahaston tuella projekti ”Henkilökohtaiset valinnat työvoimamarkkinoilla”, joka on tarkoitettu psyykkisiä erityistarpeita omaavien pitkäaikaistyöttömien työharjoitteluun ja työllistymiseen palveluohjauksen ja ohjaajien avulla.
Kuntoutuspalvelujen saatavuuden parantaminen on erityisen tärkeätä nimenomaan vakavista psyykkisistä häiriöistä kärsiville paremman sosiaalisen toimeentulon varmistamisessa. Psykiatrista hoitoa tarjoavilla laitoksilla on tärkeä rooli kuntoutuspalvelujen tarjoajien ja palveluja käyttävien, eli psykiatristen potilaiden, välisenä linkkinä toimimisessa, sillä kuntoutus ei sisälly aktiiviseen hoitoon.
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen psykiatrian klinikka toimii myös opetusyksikkönä tuleville psykiatreille, psykologeille ja sairaanhoitajille.

LUE LISÄÄ

Historiaa

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikkö juontaa juurensa vuoteen 1903 ja historiallisen Seewaldin kartanohuvilan maille. Kartanon omistaja, paronitar Marie Girard de Saucanton, lahjoitti Seewaldin kartanohuvilan 1898 Viron kuvernementin mielisairaiden hoitoyhdistykselle, ja jo samana vuonna aloitettiin sairaalan rakentaminen pääosin lahjoituksina saaduin varoin.
Sairaalan ensimmäisenä ylilääkärinä toimi lääkäri Ernst von Kügelgen. Ensimmäiset sairaalarakennukset valmistuivat jo loppuvuodesta 1903. Sairaala oli valmistuttuaan eräs nykyaikaisimpia psykiatrisia sairaaloita koko Euroopassa. Tällä hetkellä psykiatrian klinikka on osa Pohjois-Viron keskussairaalaa, ja arvokasta perintöä uudistetaan jatkuvasti vastaamaan nykyaikaisia eurooppalaisia vaatimuksia.

Toimintamme perustuu tiimityöhön

Kaire Aadamsoo
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen psykiatrianklinikan ylilääkäri
Evely Ploompuu

Evely Ploompuu

toimistosihteeri

617 2600

Kaire Aadamsoo

Kaire Aadamsoo

klinikan ylilääkäri

617 2600

Liina Hürden

Liina Hürden

klinikan ylihoitaja

617 2605