Patologia

Diagnostisen yksikön alaisuudessa toimiva patologinen yksikkö on eräs johtava patologiaan liittyvää diagnosointia tarjoava yksikkö, joka vastaa sekä yleisen patologian että erikoisalakohtaisen patologisen diagnostiikan nykyaikaisia vaatimuksia.

Nykyaikainen patologia tutkii pääasiassa sairauksien aiheuttajia solujen ja kudoksien tasolla. Diagnostiseen työhön käytetään morfologisia, immunologisia, solubiologisia tai sytogeneettisiä tutkimusmenetelmiä. Nämä muodostavat perustan kasvainten tyyppiluokituksen määrittelylle, alaluokitukselle sekä sairauden arvioinnille tai hoidon tehokkuuden seurannalle Kansainvälisen terveysjärjestön kasvaimien luokittelua koskevien vaatimusten mukaisesti.
Lisäksi yksikössä suoritetaan patologisia ja anatomisia ruumiinavauksia, joiden tavoitteena on pääasiassa hoidonlaadun arviointi.

Patologian perustan muodostavat morfologiset tutkimukset ja ennen kaikkea histologiset tutkimukset, joiden puitteissa tutkitaan edeltävästi kuivatut ja sen jälkeen parafiiniin säilötyt, mikrotomin avulla paloitellut ja aluslasiin kiinnitetyt erittäin ohuet kudospalat, jotka värjätään tarvittavalla tavalla.
Antigeenin ja vasta-aineen reagointiin perustuvia Immunologisia lisävärjäyksiä hyödynnetään laaja-alaisesti, ja joista käytetään käytetyn perusmateriaalin mukaan (sytologiset valmisteet tai kudospalat) nimitystä immunohistologiset tai immunosytokemialliset lisävärjäykset. Sytologia perustuu tautipesäkkeistä eri menetelmien otettujen solujen morfologian analysointiin. Lisäksi solutasolla voidaan suorittaa myös immunologisia tai solubiologisia lisätutkimuksia.

Yksikkö toimii arkisin kello 8.00-16.00.

 

Patologia

Mare Rebane

toimistosihteeri

617 1398

Evelin Tomingas

Evelin Tomingas

yksikön ylilaborantti

617 1094