Päivystys

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen päivystyksen ensisijaisena tehtävänä on kriittisessä tilassa olevien potilaiden hoito. Päivystys vastaa myös useammasta loukkaantumisesta kärsivien potilaiden hoidosta, shokkipotilaiden hoidosta sekä hoidosta elvytyksen jälkeen. Myös potilaat, joiden hengitystä on tuettava (hengityskone tai täydentävä keuhkojen ventilaatio) hoidetaan päivystyksen kautta. Lisäksi yksikkö antaa ensihoitoa välitöntä hoitoa tarvitseville aivo- ja sydäninfarktipotilaille.

Kaikki Pohjois-Virossa ja saarilla loukkaantuneet potilaat tuodaan keskukseen päivystykseen joko suoraan tai paikallisen sairaalan kautta. Potilaskuljetukset hoidetaan ambulanssikuljetuksina ja saarilta myös helikopterilla.

Vakavasti loukkaantuneiden potilaiden saapumista varten paikalle hälytetään 13 lääkäristä ja sairaanhoitajasta koostuva päivystystiimi. Tiimi kokoontuu päivystyksen tehohoitotiloissa ennen potilaan saapumista ja samalla myös tietokonetomografia, veripankki ja leikkaussali valmistautuvat potilaan vastaanottamiseen.

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen päivystys on ensimmäinen sairaala Virossa, jossa aloitettiin kiireellisyysjärjestyksen määrittely (triage)*. Järjestelmää kehitetään aktiivisesti.

Keskuksen päivystys on myös lääketieteenopiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden tärkeä harjoittelupaikka.
Päivystyksellä on ensisijainen vastuu suuronnettomuuksien ja epidemioiden hoidossa. Valmiutta ylläpidetään järjestämällä säännöllisesti harjoituksia sekä sairaalassa että laajemmin eri toimintayksiköiden kesken.

* Kiireellisyysjärjestys (triage) tarkoittaa potilaiden ryhmittelyä hoidon ajallisen kiireellisyyden perusteella. Kiireellisyysjärjestys määrää potilaan hoidon nopeuden eli lääkärinhoitoon pääsyyn kuluvan maksimaalisen ajan sekä myös potilaan sijoittumisen päivystyksessä. Avuntarvitsijoita autetaan kliinisen tilan perusteella määräytyvässä kiireellisyysjärjestyksessä, mikä ei tarkoita potilaiden päivystykseen saapumisjärjestystä. Kiireellisyysjärjestys määritellään kaikille päivystyspotilaille – sekä ambulanssilla tuoduille että itse päivystykseen hakeutuneille.

Ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö

Syksyllä 2013 perustettiin uusi ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö ensihoidon toiminnallisten yksiköiden määrän kasvettua. Ensihoito- ja potilaskuljetuspalvelun tehtävänä on varmistaa myös alan työntekijöiden koulutus ja tähän tarkoitukseen käytetään erityisiä simulointitiloja, joista on tarkoitus kehittää harjoittelukeskus myös muiden yksiköiden työntekijöiden koulutukseen.

Ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö käsittää yhdeksän ensihoitoyksikköä läntisellä Harjunmaalla sekä Läänemaan, Hiidenmaan ja pikkusaarien (Vormsi, Kihnu ja Ruhnu) yksiköt. Hälytyksiä on noin 15 500 vuodessa, ja potilaat tarvitsevat sairaalahoitoa noin 40 % tapauksista.

Potilaskuljetus- ja ensihoitoyksikössä on kaksi tehoambulanssiyksikköä, joiden tehtävänä on avustaa tarvittaessa ambulanssitiimejä ja hoitaa erittäin vakavassa tilassa olevien potilaiden kuljetukset Tallinnan ulkopuolella. Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös lentokone- ja helikopterikuljetuksia.