Päivystys

Päivystys- ja poliklinikkayksikkö käsittää sairaalan päivystystoiminnan, joka käsittää seuraavat kolme yksikköä:

  • tehohoito
  • valvonta
  • päivystys ja poliklinikat

2013 Pohjois-Viron päivystysyksikössä hoidettiin yhteensä 75 861 potilasta (noin 208 potilasta vuorokaudessa). Viime vuosina kaikkien Virossa toimivien päivystysyksiköiden työmäärä on kasvanut. Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen päivystyksessä hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 10,4 % vuoteen 2010 verrattuna, ja vuositasolla kasvu on ollut 2,3 %. Pitkään odotettu hoidettavien potilaiden määrä kääntyi laskuun vasta 2013 (6,1 %) pääasiassa poliklinikkakäyntien muodossa. Ambulanssilla päivystykseen saapuneiden potilaiden määrä on kasvussa.

Tällä hetkellä sairaala etsii mahdollisuuksia sellaisen lyhytaikaisen hoidon järjestämiseen, jossa päivystyksen tai poliklinikan kautta sairaalaan saapuneita potilaita hoidetaan ja tilaa seurataan korkeintaan 38 tunnin ajan sairaalaan saapumisesta lähtien. Tällaisia lyhytkestoiseen hoitoon erikoistuneita osastoja käytetään eripuolilla Eurooppaa, Australiaa sekä Yhdysvaltoja nimenomaan maissa, joissa päivystys- ja poliklinikkatoiminta on erittäin korkeatasoista.

Tehohoito

Tehohoitotiloissa tehdään kriittisessä tilassa olevien potilaiden tilan vakauttamisen edellyttämät ensimmäiset hoitoon ja diagnosointiin liittyvät toimenpiteet. Yleensä sairaala on saanut ensihoidosta tiedon ja potilaan saapuessa sairaalaan vastaava, pätevä tiimi on valmiina vastaanottamaan kriittisessä tilassa olevan potilaan. Tehohoitoyksikön on toimittava nopeasti ja tehokkaasti, ja yksikkö on varustettu myös kaikilla tarvittavilla laitteilla sekä lääkkeillä.

Valvonta

Potilaat siirretään valvontaan yleensä ensihoidon ja päivystyksen kautta. Näiden potilaiden tila ei ole kriittinen, mutta potilaat tarvitsevat sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi nopeaa hoitoa. Valvonnassa on tarvittavat tilat sekä välineet potilaiden tilan keskeytyksettömään seurantaan (vuodepaikat, laitteet sekä päivystystoimintana erikoistunut henkilöstö). Ensidiagnoosin antamiseen kuluu yleensä muutamia tunteja. Tarvittaessa konsultoidaan muiden erikoisalojen lääkäreitä ja potilaat siirretään vuodeosastolle jatkohoitoon.

Poliklinikat ja päivystys

Poliklinikat ja päivystys vastaanottavat potilaita, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa ja saapuvat päivystykseen joko oma-aloitteisesti tai poliklinikalle lääkärin lähetteellä. Lääkärit ottavat potilaat vastaan vastaavan erikoisalan poliklinikkahuoneissa, joissa on asianmukainen varustus.

Päivystys

Irja Lepp

toimistosihteeri

617 1097

Vassili Novak

Vassili Novak

yksikön ylilääkäri

617 2066

Tatjana Märtson

Tatjana Märtson

yksikön ylihoitaja

617 2082