Päiväosasto kaksoisdiagnoosipotilaille (osasto 6)

Psykiatrian klinikan osasto 6 on tarkoitettu kaksoisdiagnoosipotilaille ja toimii päiväosastona tarjoten integratiivista psykiatrista hoitoa sekä kuntoutusta potilaille, joilla on psyykkisen sairauden ohella esimeriksi päihdeongelma (kaksoisdiagnoosi).
Osastolla työskentelee kaksi psykiatria, osastonylilääkäri, kolme psykologia, yksi luovan toiminnan terapeutti ja kaksi sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijät ja avustaja. Lisäksi osastolla työskentelee myös toiminnanohjaaja, osastonhoitaja, vartija sekä siivooja.

Päiväosasto

Osasto toimii päiväosastona ja yksikössä on tilaa 18 potilaalle. Osastolla ei ole vuodepaikkoja ja päiväosaston tapaan potilaat viipyvät osastolla arkisin koko osaston aukioloajan, joten enemmistö potilaista on tästä syystä kotoisin Tallinnasta. Hoidon kestoa tai hoitokertojen määrää ei ole rajoitettu.

Osasto jatkaa Viron sosiaaliministeriön, Viron kansanterveyden edistämislaitoksen (Tervise Arengu Instituut) ja Tallinnan kaupungin yhteistyössä vuonna 2005 aloitettua kaksoisdiagnoosipotilaiden päiväkeskuksen toimintaa. Huumeiden käyttö on valitettavan yleistä psyykkisistä häiriöistä kärsivien potilaiden keskuudessa, ja päihderiippuvuus voi johtaa psyykkisen häiriön syvenemiseen. 1990-luvun alusta lähtien kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito on pyritty järjestämään siten, että potilaiden ei tarvitsisi hakea hoitoa psyykkisiin ongelmiin ja päihdeongelmiin erikseen.

Hoidon lähtökohtana on hoitotarpeiden monialaisuuden huomioiminen ja jokaisen potilaan erityistarpeet. Oikeaan aikaan tapahtuvaan asianmukaiseen sairauden etenemiseen puuttumisen avulla pyritään tehostamaan potilaan toimeentuloa oman sairautensa kanssa, mahdollistamaan mahdollisimman normaali arki sekä ennaltaehkäisemään sairauden syveneminen, huumausaineiden käyttö sekä infektiosairauksien leviäminen. Hoidossa hyödynnetään yksilö- ja ryhmäterapiaa ja potilaan läheisten osallistumista hoitoon pyritään rohkaisemaan.

Liisi Saarme

Liisi Saarme

Yksikön ylihoitoja

610 4137