Päiväosasto kaksoisdiagnoosipotilaille (osasto 6)

Aluesairaalan psykiatrian klinikan VI osasto eli kaksoisdiagnoosin saaneiden potilaiden päivähoidon osasto tarjoaa integratiivista hoitoa ja kuntoutusta päivähoidon puitteissa niille potilaille, joilla on mielenterveysongelman lisäksi diagnosoitu häiriöitä huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden käytössä (kaksoisdiagnoosi, englanniksi dual diagnosis, co-occuring disorder).

Osastolla toimivat 3 psykiatria, 3 psykologia, 1 luovuusterapiaohjaaja ja 1 sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja avustaja. Osaston henkilökuntaan kuuluvat myös toimintaterapeutti, sairaanhoidon johtaja, perushoitaja ja emäntä.

Toimimme päivähoitoyksikkönä

Toimimme päivähoitoyksikkönä, jossa kerralla on tilaa 18 potilaalle. Emme tarjoa potilaille majoitusmahdollisuutta, joten suurin osa heistä on kotoisin Tallinnasta. Hoidon kestoa ja hoitokertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, hoitojakso kestää keskimäärin 3 kuukautta. Joissakin tapauksissa on tarpeen järjestää ensin katkaisu- tai vieroitushoito vuodeosastolla. Hoitoon pääsemiseen vaaditaan psykiatrin antama lähete.

Osasto jatkaa vuonna 2005 Viron sosiaaliministeriön, Tervise Arengu Instituutin (Terveyden kehittämisen instituutin) ja Tallinnan kaupungin yhteisvoimin käynnistämän kaksoisdiagnoosin saaneiden potilaiden päiväkeskuksen toimintaa. Mielenterveyspotilaiden joukossa on huumeiden ja alkoholin käyttö usein ilmenevä ongelma ja saattaa aiheuttaa osaltaan psyykkisen häiriön pahentumista tai syventymistä. Koko maailmassa on 1990-luvun alusta lähtien pyritty järjestämään kaksoisdiagnoosin saaneiden potilaiden hoitoa siten, että heidän ei tarvitsisi apua saadakseen hakeutua erikseen psykiatriseen ja riippuvuushoitoon.

Meidän palveluiden tärkein lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja hoitotarpeiden huomiointi. Pyrimme ajoissa toteutetuilla ja asianmukaisilla hoitotoimenpiteillä tehostamaan psyykkisistä ongelmista kärsivien potilaiden elämänhallintaa, saavuttamaan heidän palaamisen yhteiskunnallisten toimien piiriin ja ennakoimaan sairauden pahentumisjaksoja, estämään huumeiden ja alkoholin käytön pahentumista sekä rajoittamaan tartuntatautien leviämistä. Käytämme näihin tarkoituksiin kaikkia todistuspohjaisia menetelmiä, mm. yksilö- ja ryhmäterapiaa ja pyydämme hoitoprosessiin mukaan myös potilaan perheen tai läheiset.

Osaston henkilökunta osallistuu syyskuusta 2016 lähtien myös Terveyden kehittämisen instituutin järjestämään hankkeeseen „Kainem ja tervem Eesti“ (Selvempi ja terveempi Viro). 

Lisätietoja: http://www.tai.ee/et/kainem-ja-tervem-eesti