Akuuttiosasto (Osasto V)

Aluesairaalan psykiatrisen klinikan V osasto eli akuuttiosasto koostuu vastaanottoyksiköstä sekä miesten ja naisten 15 vuodepaikan akuuttipotilashuoneista. Osastolla toimivat 5 psykiatria, 20 sairaanhoitajaa, 39 lähihoitajaa, sihteeri, toimintaterapeutit ja vartijat.

Osaston vastaanottoyksikössä toimivat ympäri vuorokauden päivystävä sairaanhoitaja ja päivystävä lääkäri. Päivystävä sairaanhoitaja suorittaa oma-aloitteisesti potilasluokittelun arvioidakseen osastolle saapuneiden henkilöiden hoitotarpeen kiireellisyyden. Jos kiireellinen hoito ei ole aiheellista, päivystävä sairaanhoitaja antaa henkilön hoitotarpeesta riippuen suosituksen hakeutua omalääkärin vastaanotolle tai tiedon psykiatrisen sairaanhoitajan avohoitomahdollisuuksista psykiatrisella poliklinikalla.

Päivystävä lääkäri antaa kiireellistä ensihoitoa lääkärin lähetteellä ja potilasluokittelun suorittaneen sairaanhoitajan mielestä kiireellistä hoitoa kaipaaville (joilla yleensä on akuutti psykoosi ja suuri itsemurhariski). Lisäksi päivystävä lääkäri vastaa työajan ulkopuolella kaikkien klinikan hoitamien potilaiden terveydentilasta ja turvallisuudesta ja neuvoo puhelimitse ambulanssityöntekijöitä ja muiden sairaaloiden päivystäviä lääkäreitä. Päivystävän lääkärin työtehtäviin eivät kuulu potilaiden neuvominen puhelimitse ja tiedon välittäminen potilaiden läheisille.

Päivystävä lääkäri antaa potilaille selvityksiä hänen terveydentilastaan ja hoitomahdollisuuksista. Jos sairaalahoito on aiheellista, potilas tutustuu hoitosopimuksen ehtoihin ja allekirjoittaa hoitosuostumuksen, minkä jälkeen hänet ohjataan asianmukaiselle vuodeosastolle jatkohoitoon.

Hoito akuutin psykiatrian osastolla

Osastolla on 15 potilaspaikkaa nais- sekä miespotilaille.
Potilaiden terveys tutkitaan perusteellisesti potilaan viipyessä osastolla  (analyysit, EKG, aivojen ja tarvittaessa myös muiden elinten magneettikuvaukset ja endoskooppiset tutkimukset), diagnoosia tarkennettaessa voidaan tarvittaessa konsultoida sisätautilääkäreitä sekä muita erikoislääkäreitä. Psykiatri arvioi potilaan psyykkisen tilan perusteellisesti, laatii diagnoosiin ja määrää hoidon. Hoitomenetelmiä valittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös potilaan omat mieltymykset.
Hoidossa hyödynnetään erilaisia nykyaikaisia psyykenlääkkeitä, jotka nautitaan joka suun kautta tai annetaan pistoksina potilaan tilasta riippuen. ECT-hoito on turvallinen ja tehokas lääkehoito vakavaa masennusta, rauhattomuutta tai psyyken lukkotilasta kärsiviä potilaita hoidettaessa. Hoitoa annetaan kaikille kyseistä hoitomuotoa tarvitseville potilaille osastolla 5, jossa on myös vastaavat tilat ja koulutuksen saanut henkilöstö. Potilaalle kerrotaan hoidon sisällöstä, odotettavissa olevista tuloksista ja tarpeellisista ruokavaliossa tehtävistä muutoksista, jonka jälkeen potilas allekirjoittaa hoitosuostumuksen ennen ECT-hoidon aloittamista.
Potilaat ovat jatkuvassa hoitohenkilökunnan valvonnassa akuutilla osastolla. Hoitohenkilökunta jakaa lääkkeet, seuraa terveydentilaa, ohjaa ja auttaa potilaita henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa sekä aktivoi potilaita sopivien fyysisten harjoitusten ja toiminnan avulla. Potilaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä naisten- että miestenosastoilla on jatkuvasti myös vartija.
Pakkohoitoon määrättyjen potilaiden oikeuksien varmistamiseksi osastolla 5 pidetään kolme kertaa viikossa myös Harjunmaan alioikeuden hoitoon määräämiseen liittyvät istunnot, joiden aikana tuomari kuulee potilaan ja arvioi pakkohoidon soveltamisen edellytyksenä olevat asianhaarat. Potilas saa julkisen oikeusavun kautta asianajajan, joka varmistaa potilaan perustuslaista juontuvien oikeuksien noudattamisen. Pakkohoito sairaalassa sallitaan tai kielletään tuomioistuimen päätöksellä.
Silloin kun akuutti mielenhäiriö ja itsemurha-alttius ovat hoidettavissa (yleensä tällaisten potilaiden osastohoitojaksot ovat lyhyitä), suurin osa potilaista jatkaa hoitoa muilla osastoilla tai päivystyksen piirissä. Yhteistyöhalukkuuden kasvaessa potilas allekirjoittaa hoitosuostumuksen ja pakkohoito voidaan päättää.

Psykiatrisen klinikan osasto 5 on klinikan osastohoidon ydin

Katrin Eino
Pohjois-Viron keskussairaalan psykiatrian klinikan ylilääkäri
Liisi Saarme

Liisi Saarme

Yksikön ylihoitoja

617 2654

Merike Püüe

Merike Püüe

Assistentti

617 2650