Osasto 4 – sisätautiosasto ja neurologinen osasto

Osasto 3 on osa Pohjois-Viron keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastoyksikköä, ja osasto sijaitsee Tallinnassa osoitteessa Hiiu 44 sijaitsevassa sairaalarakennuksessa. Osastolla on 40 vuodepaikkaa,  joista 10 on neurologisen osaston ja 30 sisätautiosaston käytössä.
Potilaat saapuvat osastolle yleensä muilta osastoilta aktiivisen hoitojakson aikana. Sairaalassa vietetty toipumisaika aktiivisen hoitojakson jälkeen on perusteltua tiettyjen olosuhteiden vallitessa potilaan sairastumista edeltävän tilan saavuttamiseksi. Osastohoidon aikana potilas saa lääkärin määräämää hoitoa ja tarvittaessa suoritetaan myös tutkimukset ja muut tarvittavat toimenpiteet. Mikäli osastohoidon aikana ilmenee, että potilaan sairastumista edeltävää tilaa ei voida saavuttaa, potilas suunnataan seuraavaan asianmukaiseen jatkohoitoon potilaan tilan vakauduttua..
Osaston henkilökunta koostuu pätevistä sairaanhoidon asiantuntijoista eli lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Potilaan tarpeiden mukaisesti hoitoon osallistuu myös muiden alan asiantuntijoita (fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi). Kaikki työntekijät yhdessä luovat osastolle potilaita tukevan hoitoympäristön tarjoten potilaille tasokasta hoitoa ja ottamalla potilaan läheiset tarvittaessa mukaan hoitoon ja hyvinvointiin potilaan omien toiveiden mukaisesti.
Läheisen ihmisen vakava sairastuminen tai uusi hoitopäätös aiheuttaa usein kysymyksiä, joihin on vaikea saada vastauksia, mikä aiheuttaa usein myös avuttomuudentunnetta. Henkilökuntamme auttaa mielellään ja vastaa myös kysymyksiin. Henkilökunta kertoo myös tarvittaessa tarjolla olevista tukipalveluista.

Osaston vierailuaika on ma-pe 15.30–19.00 ja la-su 11.00–19.00.

Osastohoitoyksikkö

Lüürika Rüütli

toimistosihteeri

617 2718

Andrei Ossipov

Andrei Ossipov

yksikön ylilääkäri

617 2867

Diana Nõmberg-Klaus

Diana Nõmberg-Klaus

yksikön ylihoitoja

617 2721