Osasto 3 - onkologian ja kirurgian vuodeosastot

Osasto 3 on osa Pohjois-Viron keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastoyksikköä, ja osasto sijaitsee Tallinnassa osoitteessa Hiiu 44 sijaitsevassa sairaalarakennuksessa. Osastolla on 40 vuodepaikkaa, joista 20 on kirurgian vuodeosaston ja 20 puolestaan onkologisen vuodeosaston käytössä.
Potilaat saapuvat vuodeosastolla yleensä muilta osastoilta aktiivisen hoitojakson aikana. Sairaalassa vietetty toipumisaika (yleensä 1-3 viikkoa) aktiivisen hoitojakson jälkeen on perusteltua tiettyjen olosuhteiden vallitessa potilaan paranemisen varmistamiseksi. Osastohoidon aikana potilas saa lääkärin määräämää hoitoa ja tarvittaessa suoritetaan myös tutkimukset ja muut tarvittavat toimenpiteet. Mikäli osastohoidon aikana ilmenee, että potilaan tila ei parane, potilas suunnataan seuraavaan asianmukaiseen jatkohoitoon.
Osaston henkilökunta koostuu pätevistä sairaanhoidon asiantuntijoista eli lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Potilaan tarpeiden mukaisesti hoitoon osallistuu myös muiden alan asiantuntijoita (fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi). Kaikki työntekijät yhdessä luovat osastolle potilaita tukevan hoitoympäristön tarjoten potilaille tasokasta hoitoa ja ottamalla potilaan läheiset tarvittaessa mukaan hoitoon ja hyvinvointiin potilaan omien toiveiden mukaisesti.
Läheisen ihmisen vakava sairastuminen tai uusi hoitopäätös aiheuttaa usein kysymyksiä, joihin on vaikea saada vastauksia, mikä aiheuttaa usein myös avuttomuudentunnetta. Henkilökuntamme auttaa mielellään ja vastaa myös kysymyksiin. Henkilökunta kertoo myös tarvittaessa tarjolla olevista tukipalveluista.

Osaston vierailuaika on ma-pe 15.30–19.00 ja la-su 11.00–19.00.

Osastohoitoyksikkö

Anne Sui

toimistosihteeri

617 2754

Andres Peri

Andres Peri

yksikön ylilääkäri

617 2320

Aleksandr Senigov

yksikön ylihoitaja

617 2851