Masennusperäisten ja neuroottisten häiriöiden osasto (osasto 1)

Pohjois-Viron aluesairaalan psykiatrisen klinikan osasto 1 on erikoistunut pääasiassa erilaisten masennusperäisten ja ahdistuneisuushäiriöihin liittyvien tilojen ja sairauksien hoitoon. Tästä syystä osastosta käytetään myös masennusperäisten ja ahdistuneisuushäiriöiden osaston nimeä.
Masennusperäisten ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidon lisäksi osasto toimii aktiivisesti myös monien muiden psyykkisten sairauksien hoidon parissa, joista esimerkkinä voidaan mainita sopeutumisreaktiot, somatisaatiohäiriöt, orgaanisiin aivosairauksiin liittyvät mielenterveyshäiriöt, tietynlaisten psykoosien hoito sekä dementian varhainen diagnosointi.
Olemme soveltaneet osastollamme pitkäaikaisen työkokemuksen pohjata kehitettyjä erityisiä hoitomenetelmiä useiden ​​psyykkisten sairauksien hoidossa" osaston ylilääkäri Viktor Sergejev kertoo.
Osastolla on pitkäaikainen kokemus psyykkisten sairauksien hoidosta. Osasto avattiin nykyisessä muodossaan rakennuksen peruskorjauksen jälkeen 1. maaliskuuta 1999. Osastolla työskentelee kaksi psykiatria, kaksi psykologia, 15 sairaanhoitajaa ja hoitotyöntekijää, luovan toiminnan ohjaaja sekä muita alan ammattilaisia. Myös psykiatriaan ja yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit suorittavat erikoistumistaan osastolla. Osasto hoitaa pääasiassa Pohjois-Viron alueen potilaita, mutta potilaita otetaan vastaan myös muualta Virosta. Osastolla on 26 hoitopaikkaa.

Miten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan?

Osastohoito on yleensä vain yksi vaihe potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Osastojakson pituus on yleensä kahdesta kolmeen viikkoon ja tämän lyhyen ajan kuluessa hoitavien lääkäreiden on tärkeätä saada mahdollisimman asianmukainen ja realistisen kuva potilaan mielenterveysongelmista. Potilaan hoitoon osallistuu koko työryhmä: psykiatri, psykologi, tukihenkilö sekä luovan toiminnan ohjaaja. Potilas osallistuu itse aktiivisesti hoitoon yhdessä läheistensä kanssa.
Tavoitteena on selvittää oireet ja tila, syyt sekä dynamiikkaa ja tehdä tarvittavat tutkimukset ja analyysit. Tulosten perusteella laaditaan paras mahdollinen hoitosuunnitelma sekä valitaan hoitokeinot. Lisäksi potilaan hoidon seuranta varmistetaan potilaan kotiuttamisen yhteydessä.
On tärkeätä nähdä ihminen oireiden takana sekä  huomioida potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tila ja arvioida samalla ihmisen kykyä selviytyä arjesta. Emme hoida vain oireita ja sairauksia, vaan ihmistä kokonaisuutena.

Osaston työjärjestys

Osaston työ on pitkälti järjestetty pohjoismaisen työskentelymallin mukaan. Jokaisella potilaalla on oma lääkäri/psykiatri ja oma tukihenkilönsä. Erilainen ryhmätoiminta, kuten autogeeniset harjoitukset, psykologin ohjaama ryhmä, luovan toiminnan ryhmä sekä taideryhmä, voimistelu ja musiikkiterapia ovat tärkeä osa potilaiden hoitoa. Hoidon voidaan siis sanoa olevan suhteellisen aktiivista.
Lisäksi potilaan on parhaan tuloksen saavuttamiseksi työskenneltävä myös itsenäisesti hoitavan lääkärin opastamana. Tähän sisältyy esimerkiksi suositeltuun alan kirjallisuuteen perehtyminen, terveydentilaan ja ongelmiin liittyvien esseiden kirjoittaminen, päiväkirjan pitäminen, kielteisistä käyttäytymismalleista luopuminen ja uusien ​​käyttäytymismallien opettelu. Luonnollisesti myös tehokas ja nykyaikainen lääkehoito on osa potilaiden hoitoa. Jatkohoito järjestetään psykiatrisilla klinikoilla, yksityisten psykiatrien, oman lääkärin tai psykologien vastaanotolla.
Oikean diagnoosin nopea tekeminen on ensiarvoisen tärkeätä yhdessä potilaan tilan objektiivisen  sekä arjesta selviytymisen arvioimisen kanssa, ja tältä pohjalta laaditaan mahdollisimman tehokas jatkohoitosuunnitelma.

Liis Kristiin Vaher

Liis Kristiin Vaher

Yksikön ylihoitoja

617 2563