Regionaalhaigla apteegi proviisorid

Haiglaapteekreid ootavad ees suured väljakutsed

12.09.2014

Viimastel aastatel on Eesti haiglaapteekrid üha jõulisemalt tegelenud oma rolli ja kohustuste määratlemisega haigla- ja tervishoiusüsteemis tervikuna. Regionaalhaigla apteek on  eriala arengusse panustanud mitme väga olulise teenuse arendamisega nagu keemiaravimite tsentraalne lahustamine, ravimite aseptiline ettevalmistamine ning ravimite kliinilised uuringud.

Haiglaapteekrid ei ole enam ammugi pelgalt logistilise teenuse osutajad-  võetud on suund patsiendikesksele lähenemisele,  suurendamaks eelkõige patsiendi ohutust ja heaolu. Kindlasti ei ole tegemist kerge väljakutsega, arvestades meie vähest praktikat kliinilises farmaatsias eraldiseisva erialana. Plaanide elluviimiseks on ühest küljest vaja motiveeritud ja erialaselt haritud ning õpihimulisi apteekreid, teisalt aga toetust nii  meditsiinisüsteemi kui ka riigi poolt. Pole ju meil veel väga harjutud nägema apteekrit ravimeeskonnas ning ei saada aru selle vajalikkusest, nii nagu mujal maailmas tavaks.

Pole ju meil veel väga harjutud nägema apteekrit ravimeeskonnas ning ei saada aru selle vajalikkusest, nii nagu mujal maailmas tavaks.

Kindlasti on oluliseks küsimuseks farmaatsiateenuste rahastamine. Sellest hoolimata on eelkõige vaja ennast tõestada, et olla vääriline ja vajalik partner arstidele-õdedele.

Olulised muudatused

Euroopa Haiglaapteekrite Selts (EAHP), kuhu kuulub ka Eesti haiglaapteekreid ühendav  organisatsioon Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS), korraldas  erinevaid tervishoiu– ja patsiendiorganisatsioone ühendava koostöökogu,  mille raames defineeriti ja võeti vastu 44 meie eriala tulevikku puudutavat seisukohta. Olulisemad nendest käsitlesid haiglafarmaatsia ja haiglaapteekri  vajalikkust ja kättesaadavuse olulisust kõikides haiglates tagamaks ravimite ohutu, efektiivne ja optimaalne kasutamine. Rõhutati kliinilise farmaatsia erinevate teenuste loomise vajalikkust ja haiglaapteekri kaasatuse olulisust ravimeeskonda ning patsiendi ravi puudutavatesse küsimustesse. Kõik 44 koostöökogul vastu võetud seisukohta on terviktekstina kättesaadavad EAHP kodulehel http://www.eahp.eu/events/european-summit/intro).

Innovaatiline haiglaapteek

Regionaalhaigla apteek oma meeskonnaga toetab Euroopa kolleegide visiooni ning panustab jõudsalt koostöös teiste Eesti suurhaiglate apteekidega eriala arendamisse. Oleme oma haiglas loonud juba mitmeid olulisi teenuseid, ilma milleta on kaasaegset ja kvaliteetset raviteenust raske ette kujutada. Siinjuures mainiksin keemiaravimite tsentraalset lahustamist, ravimite aseptilist ettevalmistamist ja kliiniliste ravimiuuringutega seonduvat. Meie apteekrid on üha enam kaasatud erinevatesse multidistsiplinaarsetesse töögruppidesse, pakkudes tuge ja täiendust teistele erialadele. Rõhutaksin ka kliinilise farmaatsia kui omaette suuna jõulist arengut. Koostöös erinevate osapooltega on sellel sügisel kliinilise farmaatsia õpinguid alustamas üks meie noortest ja tublidest proviisoritest. Suure tulevikuväljakutsena ootab apteeki ees haigla oma „unit dose“ süsteemi juurutamine, olles oluliseks kvalitatiivseks sammuks mitte ainult apteegi, vaid ka haigla ravikvaliteedi tasandil tervikuna. 

Marko Urbala, Regionaalhaigla apteegi juhataja asetäitja