Sisätaudit

Sisätautiyksikkö käsittää sisätautiosaston 1, sisätautiosaston 2 ja sisätautipoliklinikan.

Sisätautiosasto 1

 • gastroenterologia
 • reumatologia
 • sisätaudit 1

Sisätautiosasto 2

 • endokrinologia
 • sisätaudit 2

Sisätautipoliklinikka

 • endokrinologian vastaanotto
 • diabeetikkojen jalkahoidot
 • diabeteshoitajan vastaanotto
 • gastroenterologin vastaanotto
 • infektiotautien vastaanotto
 • reumatologin vastaanotto
 • silmälääkärin vastaanotto
 • tietokonekuvaukset
 • sisätautilääkärin vastaanotto
 • veritulppapotilaiden hoito
Sisätautien yksikössä työskentelevillä lääkäreillä on pitkä työkokemus Pohjois-Viron keskussairaalassa ja siten erinomainen käytännönkokemus erikoislääkärin työstä. 

Sisätautiosastoilla hoidetaan sekä osastopotilaita että päivystyksen kautta saapuneita potilaita. Sisätautipotilaille on varattu 47 potilaspaikkaa, joista 13 on tehohoitopaikkoja. Potilaiden diagnoosi on usein epäselvä, ja sisätautiosastolla pyritäänkin löytämään oikea diagnoosi kaikkia sairaalan teknisiä mahdollisuuksia ja osaamista hyödyntäen. Kaikki sisätautilääkärit ovat erittäin kokeneita sekä täydentävät jatkuvasti osaamistaan sekä Virossa että ulkomailla.

Osastolla hoidetaan hyvin erilaisen diagnoosin saaneita potilaita, kuten esimerkiksi korkeasta verenpaineesta, sydämen vajaatoiminnasta, kasvaimista ja kasvainten poistamiseen liittyvistä komplikaatioista, veritulpista, hengityselinsairauksista ja virtasteiden sairauksista kärsiviä potilaita.

Kaikki lääkärimme ottavat potilaita vastaan myös poliklinikoilla.  Lääkärin vastaanotolle pääsevät lähetteellä verisuonitulppapotilaat, joiden tila edellyttää perusteellisempaa diagnosointia sekä konsultointia veritulpan syiden, hoidon keston, lopettamisen sekä tulevan ennalta ehkäisevän hoidon suhteen. Lisäksi konsultoidaan myös korkean veritulpan riskin omaavia potilaita ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Myös syöpäpotilaiden veren hyytymisen hidastumiseen liittyviä hoitoja annetaan ja seurataan. Veritulppien hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja antaa potilaille elintapoihin liittyvää neuvontaa ja myös tukisukkien käyttöön sekä veren hyytymistä estäviin hoitoihin liittyvää neuvontaa.

Sisätaudit

Laura Venig

Sihteeri

617 1756

Reena Loit

Reena Loit

Yksikön ylihoitoja

617 2239