Mustamäen sairaala-alue

Mustamäen sairaala-alueen ilme uudistuu vaiheittain

Keskussairaalan sairaala-alueen kehittämisen tavoitteena on:

  • luoda potilaiden odotuksia vastaavat olosuhteet hoidon ja tilojen osalta sekä henkilöstön odotuksia vastaava nykyaikainen ja turvallinen työympäristö;
  • laajentaa työntekijöiden täydennyskoulutusmahdollisuuksia, uusien hoitomenetelmien käyttöönottoa sekä tutkimus- ja kehitystyötä;
  • parantaa jatkuvasti sairaalan pätevyyden ja teknologian hyödyntämistä sekä saatavuutta osana terveydenhuoltojärjestelmää.

Vaihe I

Ensimmäisen vaiheen tuloksena Pohjois-Viron keskussairaalassa avattiin uusi X-rakennus 11. joulukuuta 2009. X-rakennusessa on tilat sairaalan eniten erilaista teknologiaa hyödyntävälle hoitotyölle. Uudet tilat ovat nykyaikaisimmat diagnosointi- ja aktiivihoitotilat koko Itämeren alueella. Rakennuksessa toimii päivystysyksikkö, 30 vuodepaikan sisätautipoliklinikka osastoineen, 18 salin leikkausyksikkö, 40 vuodepaikan tehohoitoyksikkö, radiologiayksikkö, isotooppilääketiedeosasto, sädehoito-osasto, sairaala-apteekki ja välinehuoltopalvelu. Lisäksi rakennuksessa on tekniset tilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Uusi rakennus on viisikerroksinen ja tilaa on yhteensä 29 807 m².

 Vaihe II

Sairaala-alueen parhaillaan käynnissä olevassa rakennusvaiheessa peruskorjataan sairaalan C-rakennus. Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan uudet tilat sairaalan laboratoriolle ja veripankille, päiväkirurgiselle yksikölle, kolmannen asteen sydäntehohoidon, invasiivisen kardiologian ja kardiologisen toiminnallisen diagnostiikan osastoille sekä kardiologisen yksikön vuodeosastoille, sairaalan poliklinikalle, logistiikka- ja jätehuoltoyksikölle sekä muille teknisille palveluille. Peruskorjattava C-rakennus on viisikerroksinen ja tilaa on yhteensä 27 529 m² (uudet tilat 7 393 m²). Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua 2014 kuluessa ja toisen vaiheen 2015.

Mustamäen sairaala-alueen kehityksen vaiheet I ja II saavat rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.