Munuaissairauksien yksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen hemodialyysi- ja munuaissairauksien yksikkö aloittivat toimintansa Mustamäellä vuonna 2002, ja ovat laajentuneet usean dialyysiyksikön käsittäväksi munuaistautiyksiköksi.

Keskuksen munuaissairauksien yksikkö muodostuu

  • munuaissairauksien osastosta
  • hemodialyysiosastosta
  • munuaissairauksien poliklinikasta

Hemodialyysiosastot sijaitsevat Mustamäellä, keskustassa (DialüüsiFoorum Foorum-keskuksessa), Hiiun sairaalarakennuksen tiloissa sekä Keilassa.
Munuaissairauksien yksikössä hoidetaan pitkäaikaissairaita sekä päivystyspotilaita. Yksikössä työskentelee neljä munuaissairauksien erikoislääkäriä.
Munuaissairauksien yksikössä on 17 potilaspaikkaa, joista viisi on potilaiden tutkintaan ja hoitoon tarkoitettua tehohoitopaikkaa. Yksikössä hoidetaan potilaita, joilla on primaareja munuaissairauksia, ja potilaita, joilla on muiden sairauksien aiheuttamia munuaisvaurioita. Yksikössä annetaan myös erilaisia dialyysihoitoja sekä hoidetaan ja seurataan munuaissiirtopotilaita.
Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa potilaita voidaan hoitaa eri alojen osaamista yhdistämällä, sillä keskuksesta löytyy miltei kaikkien erikoisalojen osaamista, mikä on olennaisen tärkeätä useiden eri sairauksien hoidossa. Munuaisten vajaatoiminta liittyy usein muihin sairauksiin, ja toisaalta kroonisilla munuaispotilailla ja munuaisten toimintaa korvaavalla hoidolla on usein myös muiden elinten vaurioita aiheuttavia vaikutuksia.
Tiivis yhteistyö eri alojen lääkäreiden kesken on erittäin tärkeä osa potilaiden hoitoa. Munuaissairauksien yksikkö noudattaa potilaiden diagnosoinnissa ja hoidossa kansainvälisiä hoito- ja diagnosointiohjeita. Yksikössä on käytössä kaikki nykyaikaiset diagnosointi- ja hoitomenetelmät.

Hyvät hoitotilat

Hemodialyysipotilaiden määrä kasvaa vuosittain. Tallinnassa ja Keilassa sijaitsevien hemodialyysitilojen ansiosta hemodialyysin saatavuus ja potilaiden hoitotilat ovat merkittävästi parantuneet. Mustamäellä sijaitsevassa hemodialyysiyksikössä on kahdeksan paikkaa, jotka on tarkoitettu vakavasti sairaille potilaille tai lähellä asuville potilaille. Tallinnan keskustan hemodialyysiyksikössä on kuusi paikkaa, ja Hiiun sairaalarakennuksessa samoin kuusi paikkaa. Keilassa on neljä paikkaa tilansa puolesta vakaille potilaille. Hiiun dialyysiyksikössä voidaan dialyysihoitoja antaa myös osastohoidossa oleville potilaille.
Lisäksi peritoneaalidialyysipotilaita neuvotaan ja hoidetaan sekä järjestetään automatisoituun peritoneaalidialyysiin liittyvää koulutusta, jotta potilaat pystyvät suorittamaan hoidon itse.
Afereesiyksikkö aloitti toimintansa marraskuussa 2013 ja tarjoaa plasmadialyysihoitoja ja immunoafereesitoimenpiteitä, joita tarvitaan usein erilaisten immuunisairauksien hoitoon ja toisinaan myös munuaissiirtopotilaiden hoitoon. Munuaissairauksien yksikkö tarjoaa hoitoja sekä Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen potilaille että tarvittaessa myös muiden sairaanhoitopiirien potilaille.
Munuaispoliklinikan vastaanotto on avoinna kaikkina arkipäivinä.

Yhteistyöprojektit

Munuaissairauksien yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä muiden sairaaloiden, alan yhdistysten ja potilasyhdistysten kanssa. Tarton yliopiston klinikan kanssa tehdään munuaissiirtopotilaiden epidemiologiaan liittyvää yhteistyötä, ja Kadri Lilienthalin johdolla yhteistyötä tehdään myös Viron geenipankin kanssa.
Munuaisyksikössä on väitöskirjansa tehnyt Merike Luman, jonka johdolla tehdään aktiivista tutkimustyötä Tallinnan teknisen yliopiston kanssa hemodialyysihoidon laadun seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Munuaissairauksien yksikön lääkärit ovat Viron nefrologien liiton lääkäreiden ohella myös alansa eurooppalaisen ja koko maailma kattavien liittojen jäseniä, ja täydentävät osaamistaan jatkuvasti osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. Taitoja ja osaamista on täydennetty sairaaloissa Yhdysvalloissa sekä eripuolilla Eurooppaa.

Hyödyllistä luettavaa:

Munuaissairauksien yksikkö

Tiiu Rämmi

sihteeri

617 1214

Kadri Lilienthal

Kadri Lilienthal

yksikön ylilääkäri

617 1215

Pilleriine Hongonen

Pilleriine Hongonen

yksikön ylihoitaja

617 1230