Logistiikkapalvelu

Logistiikkapalvelu vastaa keskussairaalan turvallisuudesta, logistiikan järjestämisestä, keskussairaalan rakennus paloturvallisuutta koskevien määräysten noudattamisesta sekä evakuoinnin toteuttamiseen liittyvistä asioista.
Logistiikkayksikössä työskentelee muun muassa paloturvallisuusasiantuntija ja videovalvonta-, valvonta- ja kulkujärjestelmistä vastaavia työntekijöitä.
Logistiikkapalvelu käsittää kuljetus- ja viestintäosaston, logistiikkaosaston ja vartiointiosaston.
Kuljetus- ja viestintäosaston tehtävänä on reagoida hälytystilanteisiin, valvontajärjestelmien lähettämiin hälytyksiin ja henkilöstön havaitsemiin turvallisuuteen liittyviin tapahtumiin ja teknisten järjestelmien virheviesteihin. Vastaanotetut ilmoitukset lähetetään vastaaville yksiköille ja keskuksille. Kuljetus- ja viestintäosaston työntekijät vastaavat tiedonvälityksestä sekä kuljetuksiin liittyvistä järjestelyistä.
Logistiikkaosaston tehtävänä on järjestää kuljetukset. Toiminta käsittää potilaiden kuljetuksen keskussairaalan eri rakennuksien ja yksiköiden välillä, pysäköinnin järjestämisen sekä keskussairaalan alueen teiden ja pysäköintialueen ja liikennemerkkien kunnossapito. Logistiikkaosastolla työskentelevät myös auton- ja linja-autonkuljettajat.
Vartiointiosaston tehtävänä on varmistaa turvallisuus keskussairaalan rakennuksissa, järjestää sairaalan vartiointityöntekijöiden ja vartioiden työskentely, evakuointi hätätapauksissa ja tarkistaa automaattisen sammutusjärjestelmän vikailmoitukset.

 

Logistiikkapalvelu

Tarmo Vadi

johtaja

+372 506 4288