Lasten- ja nuortenpsykiatrian osasto (Osasto VII)

Pohjois-Viron keskussairaalan psykiatrian klinikan lasten- ja nuortenpsykiatrian osastolla hoidetaan 12-18-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Lasten- ja nuortenpsykiatrian osasto perustettiin vuonna 1967, ja oli ensimmäinen lasten psyykkisten sairauksien diagnosointiin ja hoitoon erikoistunut osastohoitoa tarjoava yksikkö koko Viron alueella.

Osaston toiminta

Keskussairaalaan puitteissa toimiva lasten- ja nuortenpsykiatrian osasto on Viron suurin lapsia ja nuoria hoitava psykiatrinen osasto. Osaston palvelualue käsittää koko Pohjois-Viron, ja osastohoitoa tarjotaan myös Länsi- ja Itä-Virumaan ja Läänemaan maakuntien sekä saarten asukkaille. Myös Tarton yliopiston psykiatrian erikoistumisjaksot sekä Tallinnan ja Tarton terveydenhuoltokorkeakoulujen opiskelijat ja sosiaalialan opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyvän harjoittelun osastolla. Osastolla on yhteensä 15 potilaspaikkaa.
Pohjois-Viron keskussairaalan lasten- ja nuortenpsykiatrian osastolla toimii neljä lastenpsykiatria (psykiatreilla on viikolla vastaanotto myös psykiatrisella polilla), kaksi psykologia, logopedi, luovan toiminnan terapeutti (musiikkiterapia), perheterapeutin koulutuksen saanut toiminnanohjaaja, osastonhoitaja, kaksi omahoitajaa ja sihteeri. Ympärivuorokautisesti osastolla on sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Työntekijöiltämme odotamme ehdotonta rakkautta, sillä kaiken muun voi oppia. Erityisen tärkeätä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen lapsiin sekä myös turvallisuuden takaaminen ja lasten ”uudelleen kasvattamisen” välttäminen.

Nykyaikaiset tutkimusmenetelmät

”Teemme parhaamme kaikkien lapsuudessa alkaneiden psyykkisten häiriöiden diagnosoinnissa ja hoidossa sekä myös henkisen, psyykkisen ja puheen kehityksen arvioinnissa sekä sopivan opetuksen määrittelyssä” lasten- ja nuortenpsykiatrian osaston ylilääkäri Irja Ivarinen kertoo osaston toimintaa esitellessään.

Tutkimusmenetelmät:

 • Haastattelut vanhempien lasten kanssa edeltävän kehityksen ja ongelmien kehityskulun määrittämiseksi;
 • Lapsen vanhemman täyttämät kyselyt lapsen käyttäytymisen ja taitojen arvioimiseksi;
 • Lasten täyttämät kyselyt mielentilan ja lähisuhteiden arvioimiseksi;
 • Psykologin ohjauksessa tehtävät testit henkisen ja psyykkisen kehityksen arvioimiseksi;
 • Puheen kehityksen arviointi;
 • Lapsen sosiaalisten taitojen ja käytöksen seurannan avulla osastohoidon aikana kerättävät tiedot

Tarvittaessa myös lapsen fyysinen terveys tutkitaan ja muiden alojen erikoislääkäreiden kanssa konsultoidaan.
Lapsen kehityksen ja arjessa selviytymisen (edistyminen koulunkäynnissä, sosiaaliset taidot ikätovereiden sekä perheen ulkopuolisten aikuisten kanssa tapahtuva kanssakäyminen) arvioinnissa vanhemmilta saadun tiedon ohella tärkeä rooli on myös päiväkodista tai koulusta saadulla tiedolla, joten vanhempia pyydetään kysymään lasta koskeva arvio päiväkodista tai koulusta ja ottamaan se mukaan vastaanotolle.
Osaston toiminta perustuu tiimityöhön, eli jokaisen potilaan diagnoosista ja hoidosta keskustellaan hoitohenkilökunnan kokouksissa. Hoidossa psyykkiseen häiriöön liittyvä neuvonta, psykoterapia ja lääkehoito ovat tasavertaisessa asemassa. Psyykkisiin häiriöihin liittyvä neuvonta on tarkoitettu lapselle sekä hänen perheelleen, ja tarvittaessa – ja perheen suostumuksella – myös koulun henkilöstölle (esimerkiksi potilaan luokanvalvoja, koulupsykologi) ja kotipaikan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijöille.
Tapaamisissa käsitellään psyykkisen häiriön vaikutusta kehitykseen ja arjessa selviytymiseen, neuvotaan vanhempia lapsen auttamisessa ja kerrotaan lapselle ja hänen perheellensä tarjolla olevasta koulunkäyntiin ja sosiaaliturvaan liittyvistä tuista ja palveluista.

Perheterapia

Psykoterapia perustuu perheterapiaan, jonka tarkoituksena on auttaa perheitä löytämään uusia kanssakäymis- ja toimintatapoja lapsen psyykkisen häiriön huomioon ottaen. Nuorten potilaiden hoidossa hyödynnetään yksilöllistä psykoterapiaa, ja erityisesti kognitiivista käyttäytymispsykoterapiaa. Lääkehoidossa noudatamme Euroopassa voimassa olevia määräyksiä, ja lääkehoito yhdistyy aina psykososiaaliseen hoitoon (vanhempien neuvonta ja tuki sekä sopivan koulunkäyntitavan määrittely).
Tutkimukset sairaalassa kestävät keskimäärin kaksi viikkoa, joskin aika voi olla myös lyhempi tai pidempi potilaan tilasta riippuen. Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi voidaan valita myös hoito päiväosastolla, jolloin lapsi on sairaalassa kello 8.00–18.008.00–18.00 välisen ajan. Osastohoidon aikana lasta tapaavat ja tutkivat eri alojen asiantuntijat. Merkittävä osa on myös henkilökohtaisella terapialla ja perheterapialla, kognitiivisella ja toimintapsykoterapialla, psykodynaamisella sekä ryhmässä toteutettavalla luovalla terapialla. Kaikki nämä terapiamuodot auttavat lasta sopeutumaan sekä kehittämään ajattelutaitoaan sekä taitojaan ilmaista omia tunteitaan.

Vapaa-aika

Lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan järjestämisestä vastaavat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Lasten ja nuorten kanssa pelataan yhdessä lautapelejä, askarrellaan ja käydään ulkona leikkimässä. Osastolla on oma sisäpiha, joka on käytössä erityisesti kesäisin, mutta piha sopii hyvin myös talviulkoiluun. Lasten kanssa kävellään pihalla päivittäin ja mahdollisuuksien mukaan käydään läheisessä Stroomin metsässä ja merenrannalla sekä leikkikentällä. Kaiken toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja arjessa selviytymistä.
Peruskoulua käyvät lapset saavat sairaalassa vietettynä aikana sekä venäjän- että vironkielistä yksityisopetusta. Sairaalahoitojakson jälkeen poliklinikkahoito jatkuu joko lasta osastolla hoitaneen lastenpsykiatrin tai hänet hoitoon ohjanneen lastenpsykiatrin hoidossa.

Sairaalaan saapuvan potilaan muistilista:

Ota mukaan:

 • Omat hygieniatarvikkeet
 • Opintovälineet (ei tarvita koulujen loma-aikoina)
 • Vaihtovaatteet ja sisäjalkineet
 • Oma lempilelu
 • Lapset käyttävät omia vaatteitaan sairaalassa.
 • Ruokailu on neljä kertaa päivässä.
 • Hoito on lapsille veloituksetonta.

Vierailuajat

Osastolla viipyvien lapsien luona voivat vierailla ainoastaan läheiset aikuiset.
Vierailuaika ma-pe 16.00–19.00 ja la-su 10.00–19.00
Osaston puhelinnumero: +372 617 2521+372 617 2521

Teemme parhaamme kaikkien lapsuudessa alkaneiden psyykkisten häiriöiden diagnosoinnissa ja hoidossa sekä myös henkisen ja psyykkisen kehityksen ja puheenkehityksen arvioinnissa sekä sopivan hoidon määrittelyssä

 Irja Ivarinen
lasten- ja nuortenpsykiatrian osaston ylilääkäri

Heilika Saksjaak

Sihteeri

617 2592

Mare Kant

Mare Kant

Yksikön ylihoitoja

617 2528