Kirurgian yksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen kirurgian yksikkö tarjoaa ylemmän tason kirurgista hoitoa sekä osastohoidossa oleville potilaille että päiväkirurgisille potilaille.
Kirurgian yksikkö perustettiin yhdistämällä neljän sairaalan (Mustamäen sairaala, Viron onkologiakeskus, Kivimäen sairaala ja Keilan sairaala) kirurgiset osastot vuonna 2001 käynnistyneen terveydenhuoltouudistuksen yhteydessä.
2002 neljän osaston yhteen liittämisen tuloksena vuodepaikkoja oli yhteensä 593 ja osastoilla tehtiin yhteensä 17 502 leikkausta. 2012 kirurgian yksikössä oli yhteensä 318 vuodepaikkaa ja leikkauksia tehtiin yhteensä 22 556.
Nykyisen Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen kirurgian yksikön henkilökunta on tehokasta ja motivoitunutta. 
Kirurgian yksikkö käsittää yhteensä kahdeksan toiminnallista yksikköä vastaavine poliklinikoineen, ja lisäksi yksiköllä on myös oma välineiden sterilointipalvelu.

Yleisen kirurgian ja syöpäkirurgian yksikkö

 • kirurginen osasto I  − ylemmän ruoansulatuskanavan yleiskirurgian ja syöpäkirurgian osasto
 • kirurginen osasto II – alemman ruoansulatuskanavan yleiskirurgian ja syöpäkirurgian osasto
 • kirurginen osasto III – ihon ja pehmytkudosten syöpäkirurgian, yleiskirurgian ja bariatrisen kirurgian osasto

​Yleisen kirurgian ja onkologisen urologian yksikkö

 •  urologia
 •  onkologinen urologia
 • Sydan- ja rintaelinkirurgian yksikkö

 • sydänkirurgian osasto
 • rintaelinkirurgian ja verisuonikirurgian osasto
 • rintaelinkirurgia ja onkologinen rintaelinkirurgia
 • verisuonikirurgia

Neurokirurgian yksikkö

 • neurokirurginen osasto

Naistentautien yksikkö

 • onkologinen gynekologia
 • rintojen tutkimus
 • gynekologia

Ortopedian yksikkö

 • ortopedinen osasto I – lannemurtumat ja rekonstruoiva kirurgia
 • ortopedinen osasto II  -  palovammayksikkö 
                                           septinen ortopedia
 • ortopedinen osasto III – nivelten endoproteesit

Pään ja kaulanalueen kirurgian yksikkö

 • kasvojen ja leukaluun kirurgia
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • pään ja kaulanalueen onkologinen kirurgia

​Leikkausyksikkö

 • Mustamäen sairaala-alueen leikkaussaliyksikkö
 • Mustamäen päiväkirurginen osasto

Välineiden sterilointipalvelu

 • Mustamäen sairaala-alueen välinesterilointipalvelu

Kirurgisessa yksikössä työskentelee yhteensä 773 pätevää työntekijää, joista 139 on lääkäreitä. Yksikön henkilökunta koostuu oman alansa pätevimmistä asiantuntijoista.
Kirurgisen yksikön tavoitteena on varmistaa hoidonlaadun jatkuva paraneminen ja kaikkien toiminnan osa-alueiden tasapainoinen kehitys. Yksikön laitteet, diagnostiikka ja hoito vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia.
Loppuvuodesta 2009 Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen uusi X-rakennus otettiin käyttöön, josta myös kirurgian yksikön leikkaussaliyksiköt ja keskitetty välinesterilointipalvelu saivat uudet huipputeknologialla varustetut tilat. Yksikkö aloitti toimintansa uusissa tiloissa helmikuussa 2010.
Kirurgian yksikön Mustamäen sairaala-alueen tiloissa on 18 toimenpide- ja leikkaussalia ja 318 vuodepaikkaa. Hiiun päiväkirurgisella osastolla on kolme toimenpide- ja leikkaussalia 20 päiväkirurgista vuodepaikkaa.
Kirurgian yksikkö on myös suurin ja pätevin yksikkö syöpäpotilaiden hoidossa.

Praxiksen suorittaman tutkimuksen mukaan kaikista vuonna 2009 Virossa suoritetuista onkologisista leikkauksista 62,5 % tehtiin Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa.

Hoito perustuu monialaiseen osaamiseen, johon osallistuu useiden erikoisalojen lääkäreitä ja hoitajia (esimerkiksi syöpäkirurgia, sädehoito, kivunhoito ja palliatiivinen hoito). Syöpäkirurgiassa noudatetaan säästävän kirurgian periaatteita ja maksimaalisen rekonstruoivan kirurgian periaatteita. Uusista teknologioista käytössä on HIPEC-sädehoidot, RFA-, kryo- ja BT-hoidot.
Sairaalan syöpäkirurginen hoito on elinkohtaisesti erikoistunutta ainoana lajissaan Virossa.
Pohjois-Viron Lääketieteellisellä Keskuksea on perusteellisin kokemus Virossa tehtävistä vaativista syöpäleikkauksista (paksusuoli, eturauhanen jne.).
Endovaskulaarinen kirurgia ja verisuonikirurgian yhdistelmäleikkaukset. Mahdollisimman vähäisessä määrin invasiiviset endoproteesileikkaukset kestoltaan mahdollisimman lyhyeen leikkauksen jälkeiseen hoitoon yhdistettynä.
Mustamäellä toimii Viron suurin päivystysyksikkö sekä traumatologian yksikkö.
Pään ja kaulanalueen kirurgian avulla hoidetaan pääasiassa pikkulapsien kallon ja kasvojen poikkeavuuksia kirurgisesti.
Kirurgian yksikössä tehdään erilaisia kliinisiä lääketutkimuksia.
Erikoislääkärin vastaanotolle voi ilmoittautua myös yksityispotilaana maksamalla vastaavan veloituksen. Yksikössä hoidetaan myös ulkomailta saapuvia potilaita. Lisäveloituksesta potilas saa myös yksityishuoneen.
2012 kirurgisessa päivystyksessä hoidettiin 115 018 potilasta. Sairaalahoidossa oli 15 120 potilasta. 2012 suoritettiin 17 138 leikkausta sairaalahoidossa oleville potilaille, joista noin 40 % oli päivystyksen kautta sairaalaan saapuneita potilaita. Päiväkirurgisia toimenpiteitä tehtiin yhteensä 5 418 potilaalle. Leikkausten määrä kasvaa vuosi vuodelta kuten myös toiminnan määrä sekä päiväkirurgian osuus – keskimääräinen sairaalahoitojakson pituus on lyhentynyt.
Bariatristen leikkausten määrä on kasvanut: 2012 yleiskirurgian ja onkologisen kirurgian osastolla III tehtiin 222 bariatrista leikkausta.
Kirurgian yksikkö on osa opetussairaalaa ja auttaa siten osaltaan varmistamaan hyvän kliinisen tavan ja tietojen juurruttamisen tulevan hoitohenkilökunnan keskuudessa. Kliinisen työn laadun parantamiseksi järjestetään jatkuvasti kliinisiä konferensseja, seminaareja sekä keskusteluja.
Kirurgian yksikkö toimii Tarton yliopiston, Tallinnan teknisen yliopiston, Tallinnan terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimussairaalana. Vuosittain eri alojen erikoistuvat lääkärit ja opiskelijat suorittavat opintoihinsa kuuluvat harjoittelujaksot yksikössä. ja 2012 kirurgian yksikössä työskenteli 45 erikoistuvaa lääkäriä.
Kirurgian yksikkö arvostaa yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden, muiden hoitolaitosten sekä yliopistojen kanssa. Yksikön lääkärit ja sairaanhoitajat osallistuvat aktiivisesti sekä yliopistojen (Tallinnan tekninen yliopisto, Tarton yliopisto, Oulun yliopisto) että muiden kehityslaitosten kanssa tehtävään terveydenhuollon tutkimustyöhön. Yhteistyö toimii hyvin myös maakunnissa toimivien sairaaloiden kanssa, joissa erikoislääkärimme päivystävät ja pitävät vastaanottoa ja konsultoivat (Narva, Kohtla-Järve, Rakvere, Haapsalu, Paide, Tallinnan lastensairaala). Käytännössä Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus on luonut sairaalaverkoston.

Kertu Pagland

Kirurgian yksikkö

Kertu Pagland

toimistosihteeri

(+372) 617 1630

Andre Trudnikov

klinikan ylilääkäri

(+372) 617 1622

Karin Maanas

Karin Maanas

klinikan ylihoitaja

(+372) 617 1621