Keuhkotaudit

Pohjois-Viron keskussairaalan sisätautien yksikön alaisuudessa toimiva keuhkotautien yksikkö on suurin keuhkosairauksien hoitoon erikoistunut ja myös alan polikliinisestä ja päivystystoiminnasta vastaava yksikkö Pohjois-Virossa. 

Kokoonpano

 • Pohjois-Viron alueen ainoat erilliset, ja ainoastaan keuhkosairauksiin erikoistuneet keuhkotautien osastot toimivat sekä Mustamäen että Kosen sairaaloissa;
 • Tuberkuloosin hoitoon erikoistunut Kosen sairaalassa;
 • Keuhkotautien poliklinikat Mustamäen, Hiiun ja Kosen sairaaloissa;
 • Tuberkuloosivastaanotto Hiiun sairaalassa, jossa aikuisten potilaiden ohella vastaanotetaan ja hoidetaan myös lapsia.

Keuhkotautien yksikössä työskentelee 95 työntekijää. Keuhkotautien erikoislääkäreiden ohella myös muu hoitohenkilökunta on saanut keuhkosairauksiin sekä potilaiden tarpeisiin perustuvaan hoitoon liittyvää täydennyskoulutusta. Yksikössä hoidetaan kaikkia yleisimmin levinneitä keuhkosairauksia, kuten keuhkoputkentulehduksia, astmaa, kroonista keuhkoahtaumaa, allergioita, keuhkojen kasvaimia ja nukkumisen aikana ilmeneviä hengityshäiriöitä. Lisäksi hoidetaan harvinaisempia keuhkosairauksia, joita ovat esimerkiksi interstitiaaliset keuhkosairaudet, vaskuliitti ja keuhkojen hypertensiot. Myös muiden elinten sairauksiin liittyviä keuhkosairauksia hoidetaan.

Nykyaikainen hoito

Yksikössä käytetään kaikki nykyaikaisia keuhkosairauksien diagnosointiin ja hoitoon käytettäviä menetelmiä:

 • Keuhkojen toimintaan liittyvä diagnostiikka: sydämen ultraäänitutkimukset, bronkodilataattoritestit, keuhkojen hyperaktiivisuustestit, kehon pletysmografia, diffuusiokapasiteetin mittaaminen ja spiroergometria
 • Yhteistyössä radiologian yksikön kanssa suoritetaan tarvittaessa tietokonetomografiset tutkimukset ja PET-tutkimukset sekä keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaukset
 • Perusteelliset mykobakterologiset tutkimukset
 • Allergioiden diagnosointi ja immunohoidot ja lääkeallergioiden testaus 2012 lähtien
 • Astma biologinen hoito
 • Öisin mitattava pulssioksymetria ja maksullisena hoitona myös potilaan omasta pyynnöstä ja tutkimusperusteen puuttuessa

Keuhkotautiyksikön keuhkotautien erikoislääkärit suorittavat myös diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä keuhkoputkentähystyksiä osana diagnostiikkayksikön toimintaa ja päivystystoimintaa.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Keuhkotautien yksikkö on myös toinen kahdesta Virossa toimivasta yksiköstä, jotka vastaavat potilaiden pitkäaikaisesta kotona suoritettavien happihoitojen järjestämisestä tasokkailla laitteilla. Palvelua käyttää jatkuvasti noin 200 potilasta. Happihoidoista vastaava sairaanhoitaja seuraa potilaiden hoidon edistymistä ja tekee myös kotikäyntejä. Sairaanhoitajan vastaanottojen ja potilaille suunnattujen koulutusten määrä kasvaa vuosittain. Näin varmistetaan paremmat hoitotulokset ja parannetaan kroonisesti sairaiden potilaiden elämänlaatua. Keuhkotautien yksikössä diagnosoidaan sekä hoidetaan uniapneaa ja yksiköllä on laitteet myös uniapnean kotihoitoa varten. Poliklinikkavastaanoton yhteydessä annetaan ei-invasiivista AUTO-CPAP ja VPAP -ventilaatiohoitoa, jossa erikoislääkärin antaman hoidon ohella myös sairaanhoitajan vastaanotolla on tärkeä rooli.

Tupakoinnista luopumiseen liittyvässä neuvonnassa tehdään yhteistyötä Viron kansanterveyden edistyslaitoksen (Tervise Arengu Instituut) kanssa, ja neuvonnassa työskentelee vastaavan koulutuksen saanut sairaanhoitaja. Neuvontaan osallistuneiden henkilöiden määrä kasvaa nopeasti. Keuhkotuberkuloosin polikliinistä hoitoa tarjotaan lapsien ja aikuisten tuberkuloosipotilaiden vastaanotolla, jossa potilaita hoitoa seuraa vastaavan koulutuksen saanut sairaanhoitaja. Sairaalahoitoa tarvitsevat tuberkuloosipotilaat hoidetaan Kosen sairaalassa.

Yhteistyöprojektit

Keuhkotautien yksikkö arvostaa yhteistyötä muiden hoitolaitosten, potilasyhdistysten ja alan littojen sekä tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa.

Yhteistyökumppanit

 • Tarton yliopistollinen sairaala. Hyvä ja toimiva yhteistyö yliopistollisen sairaalan keuhkotautien klinikan elinsiirto-ohjelman puitteissa. Ensimmäinen keuhkosairauksien yksikön elinsiirtopotilas on tällä hetkellä siirron jälkeisessä hoidossa.
 • Viron tuberkuloosiohjelman 2010–2014 kehittäminen. Keuhkotautien yksikkö osallistuu aktiivisesti tuberkuloosiohjelmaan ja on mukana myös seuraavan kauden strategian laadinnassa.
 • Viron keuhkotautien erikoislääkäreiden liitto. Yksikön keuhkotautien erikoislääkärit osallistuvat aktiivisesti liiton toimintaan.
 • Viron terveyskeskuslääkäreiden liitto. Viron terveyskeskuslääkäreiden liiton kanssa tehdään yhteistyötä diagnosointi- ja hoitomahdollisuuksien kehittämiseksi terveyskeskuksissa. Parhaillaan laaditaan astman hoito-ohjeita terveyskeskuslääkäreille. Pilottiprojektina on aloitettu digitaaliset vastaanotot terveyskeskuslääkärien lähettämien potilaiden tehokkaampaa polikliinistä hoitoa varten.
 • Mari Meri ja Svetlana Sergejeva ovat väitelleet lääketieteen tohtoriksi keuhkotautien yksikössä. Yksikön lääkärit ja sairaanhoitajat luennoivat muille erikoislääkäreille sekä sairaanhoitajille sairaalan omissa koulutuksissa ja myös sairaalan ulkopuolella.
 • Keuhkotautien yksikössä tehdään myös kliinisiä lääketutkimuksia.

Monialaisuus on vahvuutemme. Yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa mahdollistaa tehokkaan ja kokonaisvaltaisen potilaiden hoidun, sillä kaikki sairaudet voidaan diagnosoida ja hoitaa samassa sairaalassa.

Pille Mukk
keuhkotautiyksikön ylilääkäri

Keuhkotaudit

Reet Fuchs

sihteeri

617 2272

Pille Mukk

Pille Mukk

yksikön ylilääkäri

617 3130

Airi Toode

Airi Toode

yksikön ylihoitaja

617 2134