Elinsiirtokeskus

Toukokuussa 2012 toimintansa aloittanut elinsiirtokeskus on usean erikoisalan yhdistävä yksikkö, joka vastaa keskussairaalan elinsiirtoihin liittyvän toiminnan ylläpidosta ja tukemisesta. Elinsiirtokeskuksen pätevyyteen kuuluvat toimilupiin ja sopimuksiin liittyvät asiat, laatuun liittyvän dokumentointijärjestelmän kehitys, hylkimisiä ja sivuvaikutuksia koskevan tietokannan ylläpito sekä tarkastusten suorittaminen.
Elinsiirto sekä sitä tukeva toiminta on keskitetty vastaaviin erikoisalojen yksiköihin (syöpätautien ja hematologina klinikka, kirurgian yksikkö (ortopedia, verisuonikirurgia, sydänkirurgia, leikkausyksikkö), laboratorioon, anestesiologian klinikalle (tehohoito), verikeskukseen ja laadunvarmistukseen.

Yhteistyökumppanit

 • Tarton yliopistollinen sairaala
 • Itä-Tallinnan sairaala

Pohjois-Viron keskussairaala toimii luovutussairaalana muille sairaaloille

 • Tarton yliopistollinen sairaala (elimet ja kudokset)
 • Itä-Tallinnan sairaala – silmän verkkokalvot

Elinsiirto

 • Allogeenisen verisuonikudoksen käsittely

Toimilupa saatiin elokuussa 2013. 
2017 saatiin 15 elintä menehtyneiltä potilailta sekä tehtiin 16 siirtoa.
Pääasiassa on siirretty verisuonia, joita käytetään myöhemmin valtimoiden rekonstruoivassa kirurgissa.
Käsittelyyn liittyvästä toiminnasta vastaa lääkäri Priit Põder

 • Autologinen perifeerisen veren kantasolujen käsittely

Toimilupa saatiin 2009 ja sitä jatkettiin 2012.
2017 lahjoittajia oli 31, kantasoluannoksia oli 204, siirtoja tehtiin 37.
Käsittelystä vastaa lääkäri Katrin Palk

 • Luuydinkudoksen käsittely – menehtyneet ja elävät elintenluovuttajat

Toimilupa saatiin joulukuussa 2012.
Ensimmäiset parikymmentä elintä on otettu. Käytetään ortopedisissä ja neurokirurgisissa leikkauksissa.
Käsittelystä vastaa lääkäri Tiit Kanarik

 • Sydänsiirrot

Toimilupa saatiin elokuussa 2013. Sydänsiirrot tehdään yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan asiantuntijoiden kanssa.
Käsittelystä vastaa lääkäri Günter Taal

 • Allogeeeninen ihonsiirto

Toimilupaa haetaan parhaillaan.
Vastuuhenkilöt: dr Ain Seimar

Elinsiirtotoimintaa tukevat
Luovutustoiminnan koordinaattorit

 1. lääkäri Asta Auerbach
 2. lääkäri Tiiu Välja
 3. lääkäri Klavdia Libman

Luovutustoiminnan koordinaattoreiden tehtävänä on arvioida potilaan sopivuus luovuttajaksi, järjestää tarvittavien analyysien ottaminen, olla yhteydessä Tarton yliopistollisen sairaalan elinsiirtokoordinaattoreihin, keskustella luovuttajan läheisten kanssa sekä koordinoida luovutukseen liittyvän leikkauksen järjestämistä.

Pohjois-Viron keskussairaalan elintenluovuttajien lukumäärä viimeisen kolmen vuoden aikana:

 • 2015 12 luovuttajaa
 • 2016 12 luovuttajaa
 • 2017 6 luovuttaja

Dokumentaation laadinnassa avustavat

 • Riima Niidas – laadunvarmistuksen johtava asiantuntija
Riin Kullaste

Riin Kullaste

yksikön ylilääkari

617 3004