Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Verepreparaatide spetsifikaadid

Verepreparaadid on verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravimid, mis sisaldavad üht või mitut vere koostisosa (vereseaduse § 2).
Verepreparaatide koostis võib suurel määral varieeruda ning need võivad põhjustada bioloogilist päritolu ainetele omaseid kõrvalnähte. Verepreparaatide kasutamisel peab alati kaaluma ja võrdlema oodatavat kasu võimalike ohtudega. Üks võimalikest ohtudest on nakkushaiguste tekitajate ülekanne.
Juhul kui veri on kogutud nakkushaiguste tekitajatega nakatumise algperioodis, nn aknaperioodis, ei ole võimalik nakkushaiguste tekitajate esinemist uuringutega kindlaks teha. Verepreparaatide ohtlikkust ei ole võimalik täielikult välistada, mistõttu nende ülekanne peab olema põhjalikult läbi kaalutud ja täielikult näidustatud.