Dr Maret Talk

Varakult avastatud rinnavähk on ravitav

21.08.2015

Regionaalhaigla radioloogiakeskuses töötab kolmandat aastat edukalt rinnakabinet, pakkudes kiiret uuringutele pääsu igas vanuses rinnaprobleemidega naistele. Alates augustist on ka Läänemaa naistel tunduvalt mugavam juurdepääs rinnakontrollile, haiglate vahelise koostööna avati Haapsalus asuvas Läänemaa haiglas mammograafiakabinet. Statistika näitab, et mammograafilised sõeluuringud aitavad märgatavalt vähendada rinnavähki suremust.

Rinnavähk on naiste kõige sagedasem pahaloomuline haigus. Euroopas on rinnavähk esimesel kohal surmapõhjusena naistel vanuses 35-59. EU riikide naistel on elu jooksul risk haigestuda rinnavähki 1: 8. Rinnavähi korral on otsustavalt tähtis jõuda ravile vähi varases staadiumis. Eesti Vähiregistri statistika järgi olid kõik naised, kellel diagnoositi rinnavähk I staadiumis aastatel 2005 kuni 2009 viie aasta pärast elus (vt tabel).
5-aasta elulemusTänapäevaste tõenduspõhiste standardite kohaselt on rinnavähi varajasel diagnoosimisel ja õige raviviisi valimisel mammograafial väga oluline roll.
Rinnavähi varaseks avastamiseks ellu kutsutud mammograafilised sõeluuringud aitavad märgatavalt vähendada suremust rinnavähki, erinevate maade statistika järgi 35-40%. Iga naine saab oma tervise heaks teha seda, et sõeluuringule tulla. Sel aastal ootame rinnavähi mammograafilisele sõeluuringule naisi sünniaastatega 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965. Sõeluuringu sünniaastate naised mammograafiaks saatekirja ei vaja.
Nooremad rinnakaebustega naised ja pärilikku riskigruppi kuuluvad naised (perekonnas emal, õel või vanaemal on diagnoositud rinnavähk) saavad uuringule tulla perearsti, naistearsti või muu eriarsti saatekirjaga. Samuti ootame vanemaid naisi, kes Eesti sõeluuringu sihtgrupist välja on jäänud, sest risk haigestuda jääb kõrgeks ka hiljem. Ilma rinnakaebusteta naistele on mammograafiline uuring näidustatud, kui naised jõuavad vanusesse, kus rinnavähki haigestumus hüppeliselt tõuseb.
Skriiningule kutsutute eagruppi tuleks laiendada
Euroopa mammograafilise sõeluuringu juhised näevad ette skriinida naisi vanuses 50-69. Eesti on ainus EU riik, kus veel ei järgita üle-euroopalisi juhiseid ja sõeluuringule kutsumine lõpetatakse juba naise 62. eluaastal. Rinnahaigustega tegelevate spetsialistide-arstide seisukoht on, et uuringutega tuleks jätkata ka vanemas elueas, kuna risk rinnavähki haigestuda jääb kõrgeks elu lõpuni. Naised saavad siin ise aktiivsust üles näidata ja regulaarset uuringul käimist jätkata. Regionaalhaigla radioloogiakeskuses töötab juba kolmandat aastat rinnakabinet. Rinnakabineti loomise mõte sündis koos kolleegidega, soov oli pakkuda rinnaprobleemidega naistele kiiremat juurdepääsu uuringutele ning vajadusel suunata edasi Regionaalhaigla tippkirurgide ja onkoloogide juurde just need naised, kellel sekkumist vajav haigusseisund uuringutega avastatud. Dr Riina Kütneri juhtimisel tegutseb Regionaalhaiglas rinnavähi töörühm, kus kogenud rinnakirurgid, keemia- ja kiiritusraviarstid ning patoloogid koos radioloogide ja nukleaarmeditsiini arstidega ühtse meeskonnana rinnavähi juhtusid koos arutavad ja haigetele parimat võimalikku diagnostikat ja ravi pakuvad.
Rinnakabinet toimib edukalt
Kolme aasta jooksul on rinnakabinet väga hästi töötanud. Aastas avastame üksnes Regionaalhaigla rinnakabinetis 90-100 esmast rinnavähi juhtu, s.o 15-17 % kõigist Eesti esmajuhtudest. 2014. aastal külastas rinnakabinetti Regionaalhaiglas 3025 naist, nendest 2078 olid rinnavähi sõeluuringu sihtgrupist nooremad (alla 50. aastased). Rinnakabinetti on oodatud naised kõikjalt Eestist, kui neil esineb rinnaalaseid probleeme, küsimusi või kaebusi. Vajalik on perearsti või eriarsti saatekiri. Rinnakabinetis saavad kogemustega nõustajatelt abi ka need, kes vanuse tõttu sõeluuringu sihtgrupist välja on jäänud. Samuti jäävad rinnakabineti vaatevälja naised, kellel küll vähki pole leitud, kuid kelle muutused rindades vajavad jälgimist. Rinnakabinetti pöördujatele tehakse vajadusel radioloogilised uuringud ja võetakse ultraheli kontrolli all koeproov kahtlasest koldest. Lisaks lühikestele järjekordadele on rinnakabinetil veelgi eeliseid. Kui radioloog kontrolli käigus rinnakasvaja avastab, suunatakse patsient kiiresti edasi raviarsti vastuvõtule. Tavasituatsioonis peab patsient mammoloogi juurde pääsemiseks üsna pikalt ootama, aega võtab uuringuteni pääsemine ning siis tuleb taas oodata mammoloogi vastuvõttu. Rinnakabinet muudab selle ahela patsiendile kiireks ja mugavaks ning ravi saab kiiremini alata.
Läänemaa haiglas avati mammograafiakabinet
Alates augustist on Läänemaa naistel kiirem juurdepääs rinnauuringutele. Haiglatevahelises koostöös loodud statsionaarne mammograafiakabinet on esimene omataoline piirkonnas, mis hõlmab nii Lääne-, Hiiu- kui ka Saaremaad. Uus mammograaf Läänemaa haiglas teeb Läänemaa naiste jaoks võimalikuks pöörduda rinnauuringule aastaringselt ja koheselt, kui tekivad rinnakaebused. Naised ei pea enam ootama kord aastas Haapsallu sõitvat mammobussi. Sellega anname oma panuse naiste rinnatervise teadlikkuse suurendamiseks ning tagame nüüdisaegse diagnostika kättesaadavuse.
Naised, kellel on uuringutega avastatud ravivajav haigusseisund, suuname edasi Regionaalhaigla mammokirurgide ja onkoloogide juurde. Meie radioloogid kirjeldavad Harjumaa naiste mammograafilisi uuringuid ning lisaks telemeditsiini meetodi abil  ka Pärnu ja Narva naiste rinnauuringuid. Nüüd lisandusid hindamiseks ka Läänemaa naiste mammogrammid. Regionaalhaigla radioloogid konsulteerivad veel ka Kuressaare, Hiiumaa, Pärnu ja Rakvere kompuutertomograafia erakorralisi uuringuid, Rapla ja Hiiumaa röntgenuuringuid ning Pärnu magnettomograafia uuringuid.

Dr Maret Talk
Regionaalhaigla radioloogiakeskuse juhataja