valitsuse kabinetinõupidamine.jpg

Valitsus arutas võimalusi vähiravi ja ennetuse tõhustamiseks

15.11.2019

Valitsus pidas kabinetinõupidamise Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus tutvuti haigla igapäevatööga. Valitsuse liikmetele anti ülevaade vähki haigestumise, ravi ja ennetuse ning vaimse tervise olukorrast Eestis.
 

„Tervis on meie kalleim vara. Eesti riigi ja majanduse areng sõltub meie inimeste tervisest ja heaolust. Seepärast peame astuma suuremaid samme tõhusama ja läbimõelduma vähiennetuse ja ravi suunal,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Ühtlasi kutsun üles kõiki Eesti inimesi oma tervist rohkem väärtustama, tervisemuredega arsti poole pöörduma ja vähi ennetamiseks osalema sõeluuringutes.“

Eesti Vähiregistri andmetel registreeritakse Eestis igal aastal ligikaudu 9000 esmast vähijuhtu ja ligi 4000 vähist põhjustatud surma. „Vähi levik ohustab Eesti inimeste tervist ning koormab tervisesüsteemi. Vähk on Eestis enneaegse suremuse põhjusena südame-veresoonkonnahaiguste järel teisel kohal ja vähki haigestutakse kahjuks üha sagedamini,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Toetan sotsiaalministrina mõtet, et selle raske haigusega võitlemiseks peame koostama konkreetse raamdokumendi vähiravi ja -ennetuse tõhustamiseks.“

Samuti anti valitsusliikmetele ülevaade vaimse tervise olukorrast Eestis. „Vaimne tervis on inimese heaolu ja tõhusa toimimise alus. Paraku kogeb iga neljas inimene oma elu jooksul vaimse tervise probleeme. Pool kõigist vaimse tervisega seotud probleemidest saavad alguse enne 14. eluaastat,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Vaimse tervise murede korral on oluline varajane märkamine ning õigeaegne abi. Varajane sekkumine võib vähendada või peatada vaimsete häirete hilisemat avaldumist, sest paljud neist on ennetatavad ja ravitavad.“

Vähi ennetustegevusele annab raamid praegu sotsiaalministeeriumis koostatav uus rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020-2030, mis jõuab Vabariigi Valitsuse istungile lähinädalatel. 2020. aasta aprillis esitab sotsiaalminister Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks vaimse tervise rohelise raamatu.

Riik jätkab 2020. aastal investeeringuid tervishoidu ravijärjekordade lühendamisse ja esmatasandi arstiabi arendamisse – haigekassa rahastamine suureneb ligi 144 miljoni euro võrra. Olulisemad valdkonnad on 2020. aastal esmatasandi arstiabi, lastele suunatud teenused, onkoloogia-hematoloogia ja vaimne tervis. Ravimite kompenseerimiseks suunab haigekassa üle 180 miljoni, mis on ligi 14 miljonit rohkem kui tänavu. Lisaks panustab riik täiendavalt 1 miljon eurot sõeluuringute, sh vähi sõeluuringute kvaliteedi parandamiseks ning elanikkonna hõlmatuse laiendamiseks. Kokku on riigieelarves tervishoiule kavandatud ligi 1,68 miljardit.

 

Fotod: Raigo Pajula