Transplantatsioonikeskus

Alates 2012.a. maikuust tegutsev transplantatsioonikeskus on interdistsiplinaarne üksus, millesse koondub regionaalhaigla transplantatsioonialase tegevuse haldamine ja toetamine - tegevuslubadega ja lepingutega seonduv, kvaliteediga seotud dokumendisüsteemi ülesehitamine,  mittevastavuste ja kõrvaltoimete registri pidamine, auditite läbiviimine.

Transplantatsiooni-  ja seda toetavad tegevused toimuvad erialakeskustes:

 • hematoloogia-onkoloogia
 • ortopeedia
 • veresoontekirurgia
 • kardiokirurgia
 • labor
 • intensiivravi
 • operatsioonikeskus
 • verekeskus
 • kvaliteediteenistus

Transplantatsioonitegevused

Allogeense vaskulaarkoe käitlemine
 • Tegevusluba saadud 2013.a. augustis
 • 2017.a 15 transplantaati kadaveersetelt doonoritelt ja 6 siirdamist
 • Peamiselt võetud veene, mida hiljem kasutatakse arterite rekonstruktiivsetel operatsioonidel.
 • Käitlemise pädev isik dr Priit Põder
Autoloogsete perifeerse vere tüvirakkude käitlemine
 • Tegevusluba saadud 2009.a. uuendatud 2012.a. aastal.
 • 2017.a. 31 doonorit, 204 doosi tüvirakke, 140 doosi siirdatud.Tüvirakke siirdati 2017 aastal 37 patsiendile, neist 23 patsienti olid hulgimüeloomi, 1 Hodgkini -  ja 13 mitte-Hodgkini lümfoomi diagnoosiga.
 • Käitlemise pädev isik dr Katrin Palk
Luukoe käitlemine – kadaveersed ja elusdoonorid
 • Tegevusluba saadud detsembris 2012
 • 2017.a. võetud 8 doonorilt 11 siirikut. 5 neist olid elusdoonorid. Siirdatud 6 transplantaati 5-le patsiendile.
  Siirikuid kasutatakse ortopeedilistel ja neurokirurgilistel operatsioonidel.
 • Käitlemise pädev isik dr Tiit Kanarik
Südame käitlemine
 • Tegevusluba saadud 2013.a. augustis. Südame siirdamine toimub koostöös Helsingi Ülikooli Kliinikumi spetsialistidega.
 • Esimene doonorsüdame siirdamine PERH patsiendile Helsingis toimus dr Günter Taali osavõtul 18.juulil 2017.a. 
Allogeense naha käitlemine
 • tegevusluba saadud 2014. aasta alguses. 2017.a. 6 doonorilt 22 transplantaati, siirdatud 4  haigele 7 operatsiooni käigus.
 • Pädev isik -  dr Ain Seimar

Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa leiate SIIT.

Transplantatsioonitegevust toetavad:

Doonorkoordinaatorid:
 • Dr Asta Auerbach
 • Dr Tiiu Välja
 • Dr Klavdia Libman

Doonorkoordinaatorite ülesanne on hinnata patsiendi sobivust doonoriks, korraldada analüüsid, kontakteeruda TÜK transplantatsioonikoordinaatoritega, vestelda doonori sugulastega, koordineerida doonoroperatsiooni toimumine.

Regionaalhaiglas käsitletud elundidoonorite arv kolme viimase aasta jooksul:

 • 2015.a. 12 doonorit
 • 2016.a. 12 doonorit
 • 2017.a.  6 doonorit
   

Dokumentatsiooni koostamisel on abiks:

Riima Niidas – kvaliteedisüsteemide talituse peaspetsialist