Teadusuuringud

Regionaalhaiglas on iga-aastaselt käimasolevaid teadusuuringuid suurusjärgus 110–120. Aastal 2019 alustati 40 akadeemilist kliinilist uuringut, neist mitmed piiriülese koostöö raames. Regionaalhaigla osaleb aktiivselt rahvusvahelistes (nn multicentre study) uuringuprojektides, kus kõrvutatakse siinseid andmeid (nii epidemioloogilisi kui ka kliinilisi ravitulemusi) teiste Euroopa riikide vastavate näitajatega. Sellistes projektides osalevad kardioloogid, kirurgid, pulmonoloogid, onkoloogid.
 
2019. aastal käimasolevad teadusuuringud kliinikute kaupa: 
 
Anestesioloogiakliinik 6
Diagnostikakliinik 10
Kirurgiakliinik 18
Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik 31
Psühhiaatriakliinik 6
Sisehaiguste kliinik 38
Muu, nt haiglaapteek, kvaliteediteenistus  4
Kokku 113