Teadus- ja arendustegevus õendusvaldkonnas

Õendusteadus (nursing science) toetub neljale teadmiste valdkonnale, mis on ühtlasi õenduskesksed mõisted: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on hankida ja süvendada tõenduspõhiseid teadmisi õenduspraktika, -hariduse ja -juhtimise arendamiseks. Õdede seas on tänaseks üle 80 magistrikraadiga õe, 30 õde on omandamas magistrikraadi, 1 õde omab doktorikraadi terviseteaduses. Oleme valmis juhendama magistrante terviseteaduse valdkonnas (kliiniline õendus, terviseõendus, vaimse tervise õendus, intensiivõendus, õendusjuhtimine) ning organisatsiooniteooria teemadel.