Teadus- ja arendusteenistus

Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistus korraldab Regionaalhaigla ja tema grupi eesmärkidest lähtuvat teadus- ja arendustegevust, viib läbi konkreetseid innovatsiooniprojekte ning juhib koolitustegevust.

Regionaalhaiglas viiakse läbi väga suures mahus erinevaid teadusuuringuid. Igal ajahetkel on haiglas käimas 180–190 teadusuuringut, sealhulgas ca 70 ravimiuuringut.  Arendusvaldkonnas toetame projektimeeskondi kliinikutest ja teistest teenistustest arendustegevuste läbiviimisel, viime kokku erinevaid haiglaväliseid uute ideedega partnereid kliiniliste osakondadega ning koordineerime innovatsiooniprojekte. Hetkel koordineerib teenistus kahte Eesti Haigekassa rahastatud innovatsiooniprojekti patsiendi raviteekondade toetamiseks: insuldipatsiendi raviteekond ja vähipatsiendi raviteekond.

Olulised on koostöösidemed ülikoolidega: Tartu Ülikool, TalTech ja Eesti Kunstiakadeemia. Erinevate õppekavade raames viime õppurid kokku erialaspetsialistidega, et täiustada haiglas teenuseid, tooteid ja protsesse. Nt tootedisaini ja interaktsioonidisaini üliõpilased aitavad kaardistada patsientide raviteekondi ning teha ettepanekuid, kuidas haiglakeskkonda patsiendisõbralikumaks muuta. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele viime läbi teadusseminare ning kaasame huvilisi teadusuuringutesse.

Koolitusvaldkonnas organiseerib teenistus koolitusvajaduse hindamist, koolitusplaanide koostamist, vajalike õppeprogrammide koostamist, sise- ja väliskoolituste ning konverentside korraldamist. Regionaalhaigla korraldab igal aastal üle 500 koolituse, millel osaleb üle 12 000 õppuri. 2020. aastal võtsime kasutusele e-õppekeskkonna, mis võimaldab distantsilt õppida ja õpetada. Veebiseminarid ja e-õpe on jätkuvalt aktuaalsed ning nende osakaal kogu koolituste mahus on ligi kaks kolmandikku.

Koolituskeskuse hallata on erinevate erialade praktikad, residentide õpe ning üliõpilaste teadustöö läbiviimine Regionaalhaiglas.

Teadus- ja arendusteenistus

Mai-Liis Palginõmm

teenistuse juhataja

617 2938