Taastusravikeskus

Taastusravi tegeleb haigusest või traumast häirunud funktsioonide taastamise, säilitamise või puudega kohanemisega. Taastusravile suunamise näidustus ei ole haigus, vaid piirangud igapäevaelu tegevustes. Piirangud on tekkinud haigusest tingitud elundsüsteemide või struktuuride füsioloogilise funktsiooni häirumise tagajärjel ning avalduvad kas liikumis-, siirdumis-, neelamis - või kõnehäirena.

Esmalt hinnatakse taastusravis  funktsioonihäireid ja nende raskusastet ning paranemise prognoose. Seejärel rakendatakse häirunud funktsioonide taastamiseks kompleksset ravi. Taastusravi protsess toimub meeskonnatöö printsiibil.  Taastusravi meeskonda  kuulub lisaks patsiendile taastusarst, psühholoog, füsioterapeut, lümfiterapeut,  tegevusterapeut, logopeed ning õendustöötajad.

Taastusravi keskuses töötavad taastusarstid, füsioterapeudid, lümfiterapeudid, tegevusterapeudid, logopeedid, taastusravi õed, psühholoog ja sekretär. Keskus on ka praktikabaas füsioteraapia ja tegevusteraapia tudengitele.

Taastusravi keskus tegeleb peamiselt Regionaalhaigla statsionaarsete aktiivravi osakondade patsientidele taastusravi pakkumisega. Eraldi statsionaarset taastusravi osakonda meie haiglas ei ole. 

Regionaalhaigla osutab Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu raames taastusravi ambulatoorset ja statsionaarset raviteenust. Mustamäe meditsiinilinnakus J. Sütiste tee 19 osutatakse ambulatoorset taastusravi ning koostöös Põhja-Eesti Taastusravi Keskusega ambulatoorset ja statsionaarset taastusravi teenust Sõle 16, Tallinn.

Ambulatoorsete  patsientidega tegeleme väiksemas mahus.  Ambulatoorsele taastusravile tulekuks peab patsiendil olema perearsti või eriarsti saatekiri ning patsient peab end registreerima taastusarsti vastuvõtule. Vastuvõtul koostab taastusarst  vastavalt patsiendi seisundile raviplaani. Taastusarst võib vastavalt raviplaanile määrata järgmisi teenuseid ja protseduure: füsioteraapia, tegevusteraapia, lümfiteraapia, logopeedi ja psühholoogi vastuvõtt või füüsikalist ravi, näiteks laserravi, magnetravi, ultraheli ning impulssvoolu protseduure.

Haigekassa kindlustusega patsiendi taastusarsti visiidi ja taastusravikulud, v.a füüsikaliste ravivõtete kulud, tasub haigekassa.  Füüsikaliste ravivõtete eest tasub patsient vastavalt PERHi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Taastusravikeskus

Lea Viiroja

sekretär

617 1971

Annelii Jürgenson

juhataja

617 1916

Katrin Kõre

Katrin Kõre

juhtiv füsioterapeut

617 1740

Patsiendid tunnustavad meid

Tänan väga minu arsti dr Maret Tammeka professionaalse ja hooliva suhtumise eest! Määratud pikk ravi oli leevendav ja tulemusrikas. Tänan väga õde Anželika Labunets ja õde Ene Lorits suure soojuse ja sõbralikkusega protseduuride läbiviimise eest, nii et need muutusid ootamisväärseks.

Patsient RN

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI