taastusravi keskus

Taastusravi võimalused laienevad oluliselt

10.01.2020

Jaanuarist moodustati Regionaalhaigla järelravi kliiniku asemel taastus- ja palliatiivravi kliinik.  Erialade ühendamine aitab vähendada killustatust ning pakkuda patsientidele senisest mugavamat ja terviklikumat raviteenust, oluliselt laienevad taastusravi võimalused.

„Toimunud muudatusega tagame taastus-, palliatiiv- ja järelravi erialade jätkusuutliku arengu ning mis kõige olulisem, patsientide jaoks muutuvad raviteenused paremini kättesaadavaks,“ selgitas Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker ning lisas: „Arvestades Regionaalhaigla kui piirkondliku raviasutuse patsientide profiili ja ravimahtusid, on mainitud valdkondade ühendamine ravikvaliteedi jaoks kriitilise tähtsusega. Patsiendi elukvaliteedi taastamisel ja maksimaalselt hea ravitulemuse saavutamisel, on sujuv raviteekond ja õigeaegne taastusravi alustamine üliolulised. Akuutraviga paralleelselt ja ka hiljem vajavad patsiendid lisaks toetus-ehk palliatiivravi teenust ning selle vajadus ainult suureneb.“

Muudatus on muuhulgas seotud asjaoluga, et Regionaalhaigla ostis Põhja-Eesti Taastusravikeskuse ettevõtte osa ning alates 1. jaanuarist 2020 pakub taastusravi teenust patsientidele Sõle tänaval Regionaalhaigla.

Nii ortopeedia, neuroloogia, kardioloogia, neuro-, üld- ja erakorralise kirurgia ning onkoloogia patsientide vajadus taastusravi järgi on kordades suurem tänasest võimalusest pakkuda sellist teenust nii Põhja-Eestis kui mujal. Taastusravi üksus teeb koostööd ka teiste teenusepakkujatega – seekaudu muudetakse taastusravi patsientidele paremini kättesaadavaks. Oluline on koostöös teiste taastusravi teenuseosutajatega arendada kitsama spetsialiseerimisega taastusravi. Kliinikusse kuuluvad taastusravi keskus, järelravi keskus, palliatiivravi keskus ning õendusabi keskus.