Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Rindkerekirurgia ja onkoloogilise rindkerekirurgia üksus

Rindkerekirurgia ja onkoloogilise rindkerekirurgia üksus on üks kahest oma valdkonnas teenust osutavast raviüksusest Eesti. Meie teeninduspiirkonnas elab ca 1 miljon elanikku. Osakonnas on 14 rindkerekirurgia ravivoodit ja igal tööpäeval on tagatud rindkerekirurgi vastuvõtt polikliinikus. Rindkerekirurgia erialal töötab 5 torakaalkirurgi, kes sooritavad kokku üle 600 operatsiooni ja konsulteerivad ambulatoorselt 4000 patsienti aastas. Kuni 50 protsenti operatsioonidest tehakse endoskoopiliste meetoditega ja nende osakaal jätkuvalt suureneb. Samuti teostavad vaid rindkerekirurgid kõiki tavapärasest keerukamaid endoskoopilisi protseduure kasvajate ja trahhea stenooside diagnostikaks ja raviks – endoskoopilist ultraheli ning hingamisteede rekanaliseerimist ja stentimist. Ööpäev ringi on tagatud rindkerekirurgi valveteenus.

Rindkerekirurgia erialal on kasutuses kõik tänapäevased diagnostika- ja ravimeetodid:

  • endoskoopiline diagnostika – endobronhiaalne krüobiopsia ja bronhoskoopiline ultraheli (EBUS), mida oleme sooritanud viie aasta jooksul 1000 protseduuri, ning sama protseduuri käigus valikuliselt tehtav transösofagiaalne ultraheli (EUS)
  • miniinvasiivne kirurgia – VATS (torakoskoopiline) lobektoomia, VATS tümektoomia müasteenia puhul ja teised väiksema mahuga operatsioonid: kopsuresektsioonid, torakaalsümpatekoomia, dekortikatsioon pleuraempüeemide raviks jne
  • kopsumahtu säilitavad bronhoplastilised operatsioonid tsentraalse kopsuvähi puhul
  • kopsu, keskseinandi ja rindkereseina pahaloomuliste kasvajate laiendatud resektsioonid
  • endobronhiaalsete klappide paigaldamine kopsuemfüseemiaga haigetele
  • trahhea stenooside stentimine ja kirurgiline ravi
  • rindkereseina deformatsioonide kirurgiline ravi endoskoopilisel (koostöös Tallinna Lastehaigla kirurgidega) ja lahtisel meetodil
    Rindkerekirurgid osalevad torakaalonkoloogia konsiiliumi töös (juhataja dr Tõnu Vanakesa) ja kuuluvad torakaalonkoloogia interdistsiplinaarse töörühma koosseisu.

Rindkerekirurgia eriala teadustööprojektid ja koostööpartnerid

Osaleme mitmes rahvusvahelises kliinilises uuringus, millest olulisemad on MAGRIT ja PEARL (vt www.gsk-clinicalstudyregister.com/). Nimetatud uuringud keskenduvad eelnevalt kopsuvähiga opereeritud patsientide personaliseeritud immunoloogilisele ravile geenimutatsioonide MAGE-A3 ja PRAME diagnoosimisel kasvajakoes.

Peamised koostööpartnerid

Tallinna linna ja maakondade keskhaiglad ja üldhaiglad
Tartu Ülikooli Kliinikum
Eesti Torakaalkirurgia Selts
Eesti Kopsuarstide Selts
Eesti Onkoloogide Selts
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons)
EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery)
IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer)

Tõnu Vanakesa

Tõnu Vanakesa

ülemarst

6172473