Regionaalhaigla tööandjana

Väärtustame töötajate arendamist ja töötajate teadmiste ning oskuste parimat rakendamist.

Regionaalhaigla tähtsaima ressursi moodustavad meie enam kui 4500 töötajat. Regionaalhaigla organisatsioonikultuur toetub patsiendikesksele arengule, mille aluseks on professionaalne tase, innovatsioon ja koostöö. Meie töökultuur on kollegiaalne ja efektiivne. Üks meie põhiväärtustest on koostöövalmidus, mis tähendab, et kuulame kõigi arvamust. Meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud: kõik raviprotsessis osalejad on ühtses tiimis ning töötavad ühise eesmärgi nimel. Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana ning infovahendajana. Regionaalhaigla üheks strateegiliseks eesmärgiks on personali motivatsiooni ja kompetentsi kasv.

Meil saate panustada meditsiinivaldkonna arengusse Eesti tipphaiglas.

Rakendame süsteemset kompetentside juhtimist, et siduda omavahel haigla, erialade ja valdkondade arengueesmärgid ja vajadused ning inimeste isiklikud arenguvajadused.

Meie eesmärgiks on leida tööturult haiglale parimad, kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad, kes sobivad organisatsiooni ja kannavad edasi haigla põhiväärtusi. Peame oluliseks sisemisi edutamisi ja üleviimisi, et pakkuda töötajale karjääri- ja arenguvõimalusi ning tagada nii tööandjat kui töövõtjat rahuldav pikaajaline töösuhe. Uutele töötajatele pakume sisseelamisel tuge organisatsiooni tutvustavate materjalide ja koolituste kaudu, kõige suuremaks abiks on töötajale otsene juht ning toredad kolleegid.

Ootame Teid tööle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kui otsite uusi väljakutseid, soovite vaheldusrikast, vastutust nõudvat, kuid samas ka õppimis- ja arenguvõimalusi pakkuvat tööd:

Kui soovite Regionaalhaiglasse tööle tulla, ootame Teie CV-d koos kaaskirjaga e-posti aadressile: personaliotsing@regionaalhaigla.ee.
Palun märkige kindlasti, kuhu osakonda ja millisele ametikohale kandideerite. Sobivate ja vabade ametikohtade olemasolul võtame Teiega ühendust!

Toetame meie töötajate arengut:
 • Igale uuele töötajale on sisseelamiskoolitus ja juhendaja
 • Regionaalhaigla koolituskeskus pakub mitmekesised koolitusprogramme, arvukaid sisekoolitusi, seminare ja konverentse
 • Koolitame oma juhte ja hoiame juhtimiskvaliteeti
 • Peame tähtsaks inimeste isklikke arenguvajadusi ja pakume karjäärivõimalusi
 • Toetame õppimist ja pakume õppelaenu hüvitamise võimalusi
Väärtustame tasakaalu töö ja isikliku elu vahel:
 • Peame meeles ja toetame isikliku elu sündmuseid ja meie töötajate lapsi
 • Meie tööaeg on kl 8.00-16.00 või paindliku graafiku alusel ja lõuna on tööaja sees
 • Meie töötajatele on avatud soodustingimustel einestamiseks Ampsukliinik juba alates kella 8.00 hommikul
Hoolime meie töötajate tervisest:
 • Spordiklubi (jõusaali ja sauna) kasutamise võimalus
 • Osaleme koos kolleegidega rahvaspordiüritustel 
 • Toetame töötajate vaimset tervist
 • Regulaarne tervisekontroll kõigile töötajatele meie haigla arstide poolt
 • Avatud on terviserada Kõnnikliinik 888
 • Eripakkumised tervise hoidmiseks koostööpartneritelt
 • Lisapuhkus kuni 7 kalendripäeva aastas
 • Töötajatele on kasutamiseks massaažitoolid

 

Kohtumiseni Regionaalhaiglas!