Regionaalhaigla tööandjana

Väärtustame töötajate arendamist ja töötajate teadmiste ning oskuste parimat rakendamist.

Regionaalhaigla tähtsaima ressursi moodustavad meie enam kui 4500 töötajat. Regionaalhaigla organisatsioonikultuur toetub patsiendikesksele arengule, mille aluseks on professionaalne tase, innovatsioon ja koostöö. Meie töökultuur on kollegiaalne ja efektiivne. Üks meie põhiväärtustest on koostöövalmidus, mis tähendab, et kuulame kõigi arvamust. Meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud: kõik raviprotsessis osalejad on ühtses tiimis ning töötavad ühise eesmärgi nimel. Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana ning infovahendajana. Regionaalhaigla üheks strateegiliseks eesmärgiks on personali motivatsiooni ja kompetentsi kasv.

Meil saate panustada meditsiinivaldkonna arengusse Eesti tipphaiglas.

Rakendame süsteemset kompetentside juhtimist, et siduda omavahel haigla, erialade ja valdkondade arengueesmärgid ja vajadused ning inimeste isiklikud arenguvajadused.

Meie eesmärgiks on leida tööturult haiglale parimad, kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad, kes sobivad organisatsiooni ja kannavad edasi haigla põhiväärtusi. Peame oluliseks sisemisi edutamisi ja üleviimisi, et pakkuda töötajale karjääri- ja arenguvõimalusi ning tagada nii tööandjat kui töövõtjat rahuldav pikaajaline töösuhe. Uutele töötajatele pakume sisseelamisel tuge organisatsiooni tutvustavate materjalide ja koolituste kaudu, kõige suuremaks abiks on töötajale otsene juht ning toredad kolleegid.​ 

Ootame Teid tööle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kui otsite uusi väljakutseid, soovite vaheldusrikast, vastutust nõudvat, kuid samas ka õppimis- ja arenguvõimalusi pakkuvat tööd!

 

Ootame tööle:

 

Ootame Teie CV-d

Kui soovite Regionaalhaiglasse tööle tulla, ootame Teie CV-d koos kaaskirjaga e-posti aadressile: personaliotsing@regionaalhaigla.ee
Palun märkige kindlasti, kuhu osakonda ja millisele ametikohale kandideerite. Sobivate ja vabade ametikohtade olemasolul võtame Teiega kindlasti ühendust!

Kohtumiseni Regionaalhaiglas!