Regionaalhaigla tööandjana

Väärtustame töötajate arendamist ja töötajate teadmiste ning oskuste parimat rakendamist.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks enam kui 4500 inimest – meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad ja muude erialade spetsialistid.

 • Soovime igale patsiendile pakkuda ravis parimat kvaliteeti ja suurimat rahulolu raviteenusega. Peame õppimist ja arengut standardiks ega rahuldu keskpärasusega. Kasutame oma töös tõenduspõhiseid meetodeid ning meie organisatsioonikultuur toetub arengule, mille aluseks on professionaalsus ja innovatsioon.
Meil saate panustada meditsiinivaldkonna arengusse Eesti tipphaiglas.
 • Meie tegevus põhineb interdistsiplinaarsel ja heal meeskonnatööl. Avatud koostöös suudame leida ja saavutada lahendusi, mis üksi tegutsedes jääksid kättesaamatuks.
 • Arendame haiglas keskkonda ja töökultuuri, mis lähtub patsiendi vajadustest ning toetab töötajate pühendumist. Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana ning infovahendajana.
 • Peame oluliseks hoolivust ja vastutustundlikkust nii suhtumises patsientidesse, kolleegidesse, ühiskonda kui ka iseendasse.

Ootame Teid tööle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kui otsite uusi väljakutseid, soovite väärtustloovat, vaheldusrikast ja vastutust nõudvat, kuid samas ka õppimis- ja arenguvõimalusi pakkuvat tööd.

Regionaalhaigla tööpakkumised:

Kui soovite Regionaalhaiglasse tööle tulla, ootame Teie CV-d koos kaaskirjaga e-posti aadressile: personaliotsing@regionaalhaigla.ee.
Palun märkige kindlasti, kuhu osakonda ja millisele ametikohale kandideerite. Sobivate ja vabade ametikohtade olemasolul võtame Teiega ühendust!

Infot praktika sooritamise võimaluste kohta Regionaalhaiglas leiate praktikakorralduse lehelt.

Toetame meie töötajate arengut:

 • Igale uuele töötajale on sisseelamiskoolitus ja juhendaja
 • Regionaalhaigla koolituskeskus pakub mitmekesised koolitusprogramme, arvukaid sisekoolitusi, seminare ja konverentse
 • Koolitame oma juhte ja hoiame juhtimiskvaliteeti
 • Peame tähtsaks inimeste isklikke arenguvajadusi ja pakume karjäärivõimalusi
 • Toetame õppimist ja pakume õppelaenu hüvitamise võimalusi

Hoolime meie töötajate tervisest:

 • Spordiklubi (jõusaali ja sauna) kasutamise võimalus
 • Osaleme koos kolleegidega rahvaspordiüritustel 
 • Toetame töötajate vaimset tervist
 • Regulaarne tervisekontroll kõigile töötajatele meie haigla arstide poolt
 • Avatud on terviserada Kõnnikliinik 888
 • Eripakkumised tervise hoidmiseks koostööpartneritelt
 • Lisapuhkus kuni 7 kalendripäeva aastas
 • Töötajatele on kasutamiseks massaažitoolid

Väärtustame tasakaalu töö ja isikliku elu vahel:

 • Peame meeles ja toetame isikliku elu sündmuseid ja meie töötajate lapsi
 • Meie tööaeg on kl 8.00-16.00 või paindliku graafiku alusel ja lõuna on tööaja sees
 • Meie töötajatele on avatud soodustingimustel einestamiseks Ampsukliinik juba alates kella 8.00 hommikul

Tunnustame ja tähistame:

 • Valime ja tunnustame parimaid kolleege
 • Jagame elutööpreemiad
 • Anname välja teadustegevust, õppimist ja arengut toetavaid stipendiume
 • Tähistame koos pidu- ja tähtpäevi, peame meeles juubilare ja staažikaid töötajaid ning korraldame erinevaid üritusi 

 

Kohtumiseni Regionaalhaiglas!