Dr Lilian Lääts ISfTeH tegevdirektori asetäitja Frederic Lievensiga

Regionaalhaigla telemeditsiini rakendused pälvisid rahvusvahelist tähelepanu

04.04.2019

Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso ja kiirabi osakonna juhataja dr Lilian Lääts osalesid 19.-21. märtsil e-tervise tippkohtumisel (eHealth Summit) Lissabonis, kus toimus ISfTeH (International Society for Telemedicine and eHealth) iga-aastane konverents, mis tänavu leidis aset ühes Portugali eHealth Summit’iga.

Terje Peetso tegi põhjaliku ettekande “Digital Hospital – Experience of the North Estonia Medical Centre”, milles ta tutvustas Regionaalhaiglas rakendatud e-lahendusi, samuti osales Peetso konverentsi ümarlaual „Tervishoiu juhtimise väljakutsed“.

Suurt huvi tekitas dr Lilian Läätse ettekanne “Effective Use of Digital Tools in Everyday Practice in the North Estonian Medical Centre“, kus ta rääkis telemeditsiini kasutamisest Regionaalhaigla kiirabis ja tutvustas uuringut “Telemeditsiini mõjust ägeda südamelihase infarktiga patsiendi käsitlusele”, mille tulemused olid ootuspäraselt head. Uuring võrdles infarktiga patsientide käsitlemist Regionaalhaigla kiirabis ja Regionaalhaiglas 2010-2013 s.o ilma telemeditsiinilise toetuseta ajal ja aastatel 2016-2018, kui telemeditsiin töötas sujuvalt. Selgus, et telemeditsiini lahenduse kasutuselevõtt on muutnud infarktiga patsientide liikumist sujuvamaks ja kiiremaks nii haiglaeelses etapis kui ka haiglasiseselt. Aeg kiirabi saabumisest patsiendi juurde koju kuni koronaarinteventsiooni alguseni oli lühenenud lausa 44%. Samuti leiti vahe 30 päeva elulemuses telemeditsiini grupi patsientide kasuks, kus elulemus oli 100%.

Dr Läätse sõnul on kavas uuringut presenteerida lisaks Lissabonile ka Eesti Kiirabiliidu kevadkonverentsil, samuti plaanitakse teha ettekanne sügisel Prahas toimuval EuSEM konverentsil (EuSEM – European Society of Emergency Medicine), mis on suurim iga-aastane erakorralise meditsiini konverents Euroopas.

Lissabonis pälvis nii uuring kui ka asjaolu, et me tagame telemeditsiiniliste lahendustega esmaklassilise abi ka väikesaartel, väga elavat huvi. Terje Peetso kiidab meie kiirabikeskust innovaatiliste e-lahenduste rakendamise eest ning mainib: “Dr Lääts tegi suurepärase ettekande ning meil on igati põhjust saavutatu üle uhke olla. Tänu meie kiirabi inimeste südikusele ja entusiasmile, kutsuti meid rahvusvahelise ühenduse International Society for Telemedicine and eHealth liikmeks.”

Regionaalhaigla alustas 2011. aastal telemeditsiini lahenduste pakkumisega meie väikesaarte üksuses. Kihnus, Ruhnus ja Vormsil osutavad esmaabi väljaõppe saanud mittemeedikutest esmaabiandjad, keda toetab telesilla abil Regionaalhaiglas 24/7 valves olev arst. 2014. aastast rakendab Regionaalhaigla telemeditsiini lahendusi kõigi meie kiirabibrigaadide töös, olles sellega ainus Eestis. Telemeditsiini lahenduse kasutamine tähendab seda, et väljakutsel olev brigaad saab vajaduse korral ööpäev ringi konsulteerida Regionaalhaigla arstiga, kes näeb haiget ja tema tervisenäitajaid ekraanil (kardiomonitooring, EKG jne) ning tagab raskes seisundis nt südameinfarktiga patsiendi kiire vastuvõtu kardiointensiivravi osakonnas. Terje Peetso ütleb: “Lisaks kiirabikeskusele on kavas laiendada telemeditsiinilise arstliku konsultatsiooni teenust ka meie tütarhaiglatesse – Raplamaa, Läänemaa ja Hiiumaa Haiglasse, et sealsed meedikud saaksid konsulteerida keeruliste ravijuhtude korral Regionaalhaigla arstidega. Samuti annab see loodetavasti turvatunnet kohalikele elanikele, et vaatamata sellele, kas kohapeal on parajasti eriarst valves, on telesilla abil kvaliteetne arstiabi tagatud.”

Regionaalhaigla telemeditsiinist 2018. aastal

2018 oli registreeritud kokku 4027 telemeditsiinilist arstlikku konsultatsiooni (2017. aastal 3803). 155 korral konsulteeriti väikesaarte esmaabi brigaade ja 3852 korral Regionaalhaigla kiirabibrigaade.
Konsultatsiooni tulemusena 2398 (59,5%) juhul patsient hospitaliseeriti, nendest 20 juhul oli organiseeritud reanimobiilibrigaadi välja saatmine kiirabibrigaadile appi. 

Telekonsulteerimise protsessi detailne analüüs:
• Äge koronaarsündroom
388 korral oli diagnoositud äge koronaarsündroom, kusjuures telemeditsiinilise EKG konsulteerimise käigus diagnoositi 108-l korral äge müokardiinfarkt (2017. aastal 116), sealhulgas ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarkt 78 korral, ordineeriti vastav ravi ning tagati patsiendi kiire hospitaliseerimine kardiointensiivravi osakonda.

• Südamerütmihäired
790 konsultatsiooni puhul olid probleemiks erinevad südamerütmihäired ning antiarütmiline ravi oli ordineeritud arst-konsultandi poolt. Nende hulgas konsulteeriti 707 tahhükardiaga patsienti ning 148-l korral õnnestus telemeditsiiniarsti juhendamisel taastada siinusrütm kodustes tingimustes, tänu millele õnnestus ära hoida ligikaudu 21% südamerütmihäiretega patsientide hospitaliseerimine. 

• Taaselustamine
10 korral toimus taaselustamise protsessi telemeditsiiniline juhtimine, neist 5 taaselustamist lõppes sündmuskohal positiivselt.
• Trauma
Konsulteeriti 60 erineva raskusastmega traumajuhtu ning 9 korral tagati sujuv hulgivigastustega traumahaige vastuvõtt erakorralise meditsiini osakonnas.

• Insult
Konsulteeriti 86 ajuinfarktiga patsienti potentsiaalse ajuinfarkti trombolüüsi vajaduse osas ning tagati nende sujuv vastuvõtt erakorralise meditsiini osakonnas.