PERH droonifoto

Regionaalhaigla sõlmis psühhiaatriakliiniku uue hoone projekteerimistööde lepingu

02.11.2018

Regionaalhaigla sõlmis 31. oktoobril 2018 psühhiaatriakliiniku uue hoone projekteerimistööde lepingu rahvusvahelisel hankel edukaks osutunud projektbürooga Novarc Group AS. Uue psühhiaatriakliiniku projekt valmib 2020. aasta alguses. Projekteerimistööde maksumuseks kujunes 1,36 miljonit eurot. Uus psühhiaatriakliiniku hoone projekteeritakse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud funktsionaalsele arengukavale Mustamäe meditsiinilinnakusse.

Psühhiaatriakliiniku vajadus uue tänapäevase hoone järele on arutlusel olnud aastaid. Rohkem kui 100 aastat vana psühhiaatriahaigla täielikult amortiseerunud Seewaldi hooned ning taristu on kriitilises seisus ning ei vasta Muinsuskaitseameti, Terviseameti ja Päästeameti nõuetele.

Sel kevadel analüüsiti uue psühhiaatriakliiniku võimalikke tulevikuasukohti ja nende sobivust ambulatoorse ja statsionaarse psühhiaatrilise abi osutamiseks Tallinnas. Märtsis Civitta Eesti AS poolt teostatud psühhiaatriakliiniku võimalike asukohtade analüüsi tulemusena valiti hoone asukohaks Mustamäe meditsiinilinnak, mille kasuks rääkis parem töökorraldus tuumikhaigla läheduses – patsientide mugav ligipääs ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika lähedus. Asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata, samuti väheneb toidu ja patsientide transpordikulu. Samuti on patsientidel soov mitte eristuda ja seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus. Uus psühhiaatriakliinik projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule.

„Uue tänapäevase psühhiaatriakliiniku rajamine on oluline osa Regionaalhaigla infrastruktruuri lähiaastate arengust,“ ütles Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo. „See võimaldab meil pakkuda patsientidele paremat ravikeskkonda ja tõhustada organisatsiooni tööd.“
Projekti osaliseks rahastamiseks koostati taotlus toetusmeetmesse "Haiglavõrgu pädevuskeskuste infrastruktuuri kaasajastamine" ning nüüdseks oleme ka eurorahastuse toetuse taotlusele positiivse vastuse saanud. 

Uue psühhiaatriakliiniku ehitamist on plaanitud alustada 2020. aastal ja hoonekompleks peaks valmima 2023. aastal.