IVoendusjuhtimise_konverents_101122-26.jpg

Regionaalhaigla õendusjuhtimise konverentsil oli fookuses meeskond, eestvedamine ja innovatsioon

11.11.2022

10. novembril toimus Swissotel Tallinnas Regionaalhaigla õendusjuhtimise konverents “Õigete valikute teerajaja”. Järjekorralt neljas õendusjuhtimise konverents keskendus seekord kolmele olulisele teemaplokile: meeskond, eestvedamine ja innovatsioon.

“On hea meel, et tänavusel õendusjuhtimise konverentsil astuvad üles esinejad ka väljastpoolt tervishoiumaastikku, sest hea koostöövõrgustik ning omavaheline teadmiste ja kogemuste jagamine on meie jaoks olulise tähtsusega – seda sõnumit püüamegi seekordsel konverentsil edasi anda,” ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: “Tõsi, COVID-periood, mille tõttu ka üks õendusjuhtimise konverents ära jäi, andis meile omad väljakutsed – kes pidi sel perioodil inimesi koondama, kes tööd ümber korraldama või hoopis uusi töötajaid otsima, aga fookusteemad on läbi aegade ikka ja jälle needsamad: meeskond, eestvedamine, innovatsioon”.

Regionaalhaigla õendusdirektor Katre Zireli sõnul on õendustöötajate roll tervishoius aina kasvav ja õendusjuhtide areng juhina Regionaalhaiglas ülioluline. “Väga vahva, et saame juhtidega regulaarselt kokku tulla ja lisaks uutele teadmistele ka omavahel kogemusi jagada. Juhina on oluline võtta aega, tähtsustada teemasid ja aktiveerida positiivseid emotsioone. Seda kõike täna algav konverents õendusjuhtidele ka pakub,” ütles Zirel.

Swissotel Tallinnas toimunud IV õendusjuhtimise konverentsi esimeses teemaplokis keskenduti ühtse meeskonna olulisusele – räägiti usalduse loomisest ebakindluse ajastul ja konfliktide vähendamisest läbi teadliku suhtlemise. Teises konverentsi plokis oli teemaks eestvedamine: väärtust loovad koosolekud, inimeste päästmine ning kvaliteediparandused igapäevatöös. Konverentsi viimases osas käsitleti innovatsiooni – juttu tuleb coachingust, interdistsiplinaarsest koostööst ning kaasaaegse ja tervendava haiglakeskkonna loomisest.

Regionaalhaigla kutsus õendusjuhtimise konverentside korraldamise traditsiooni ellu aastal 2015. 10. novembril toimuv konverents on järjekorralt neljas.