Erakorralise meditsiini päev Regionaalhaiglas

Regionaalhaigla meedikud õpetavad täna erakorralise meditsiini päeval esmaabivõtteid

27.05.2019

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini spetsialistid tutvustavad täna 27. mail erakorralise meditsiini päeva puhul kl 10-14 Regionaalhaigla fuajees oma tööd, õpetavad esmaabivõtteid ning ära tundma erakorralisi seisundeid, et abivajaja oskaks abi saamiseks pöörduda õigesse kohta, saamaks õiget abi õiges kohas õigel ajal. Päeva eesmärgiks on selgitada inimestele erakorralise meditsiiniabi olemust ning jagada oskusi tegutsemaks kiiret sekkumist vajavates olukordades, Eestis ja mitmel pool mujal Euroopas korraldatakse erakorralist meditsiini tutvustavaid üritusi.

„Inimese elu ohustavate seisundite puhul, kus iga sekund on oluline, loeb väga palju juuresolija asjakohane tegutsemine esmaabi andmisel“, ütles Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov ja lisas:  „Näiteks  raske trauma, südameseiskuse, insuldi, südamelihase infarkti, hingamispuudulikkuse või eluohtliku verejooksu korral on ülioluline nii juuresviibija oskus anda esmaabi kui erakorralise meditsiini süsteemi võimekus tagada abivajajale parim professionaalne abi.“

Erakorraline meditsiin on pädev tegelema raskes seisundis patsientidega, neid stabiliseerima ning tuvastama võimaliku terviseprobleemi põhjuse, teistele abivajajatele suudetakse parimal juhul kätte anda õige meditsiiniabi suund, kuna eriala oma olemuselt ei paku lõplikku ravi.

Oluline on, et iga inimene saaks aru,  mille puhul erakorraline meditsiiniabi on vajalik ning abi on vaja just erakorralise meditsiini spetsialistidelt. „Keerulistes olukordades saavad määravaks iga inimese teadmised esmaabist  - kutsume kõiki üles enda teadmisi ses osas värskendama ja täiendama,“ rõhutas Popov. „Näitame täna reanimobiiliautot ja kiirabi aparatuuri, seletame kiirabi väljakutsumise põhimõtteid, õpetame elustamist ja esmaabi andmist, näiteks haavade sidumist ja väiketraumade ravi,“  rääkis Popov.  Samuti selgitakse inimestele, millal on vaja pöörduda  EMOsse ja millal on targem pöörduda perearsti poole.

Olukordades, kus perearst suudab pakkuda paremat lahendust meditsiiniprobleemile, on mõistlik pöörduda tema poole – nii  säästame erakorralise meditsiini ressurssi abivajajatele, kelle elu või tervise säilitamiseks on vaja kiire erakorralise meditsiiniabi sekkumist.  Sama olulised on iga inimese esmaabioskused ning teadmised, millal kutsuda abivajajale kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, millal aga külastada oma perearsti, et abivajaja saaks õigest kohast õigeaegse abi. 

27. mail kell tutvustavad erakorralise meditsiini töötajad nii Tartus kui Tallinnas inimestele oma tööd, õpetavad esmaabivõtteid ning ära tundma erakorralisi seisundeid, et abivajaja oskaks abi saamiseks pöörduda õigesse kohta, saamaks õiget abi õiges kohas õigel ajal.