Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Regionaalhaigla kavandab psühhiaatriakliiniku uut hoonet Mustamäe meditsiinilinnakusse

28.08.2018

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutas 24.08.2018 välja hanke uue psühhiaatriakliiniku korpuse projekteerimisteenuse ostuks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.09.2018 ja hanke eeldatav maksumus on 1 375 000 EUR. Uus psühhiaatriakliiniku hoone projekteeritakse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud funktsionaalsele arengukavale Mustamäe meditsiinilinnakusse.
Psühhiaatriakliiniku vajadus uue tänapäevase hoone järele on arutlusel olnud aastaid. Rohkem kui 100 aastat vana psühhiaatriahaigla täielikult amortiseerunud Seewaldi hooned ning taristu on kriitilises seisus ning ei vasta Muinsuskaitseameti, Terviseameti ja Päästeameti nõuetele.
Sel kevadel analüüsiti uue psühhiaatriakliiniku võimalikke tulevikuasukohti ja nende sobivust ambulatoorse ja statsionaarse psühhiatrilise abi osutamiseks Talllinnas.  Märtsis Civitta Eesti AS poolt teostatud psühhiaatriakliiniku võimalike asukohtade analüüsi tulemusena valiti hoone asukohaks Mustamäe meditsiinilinnak, mille kasuks rääkis parem töökorraldus tuumikhaigla läheduses – patsientide mugav ligipääs ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika  lähedus. Asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata, samuti väheneb toidu ja patsientide transpordikulu. Samuti on patsientidel soov mitte eristuda ja seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus. Uus psühhiaatriakliinik projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule.
„Uue tänapäevase psühhiaatriakliiniku rajamine on oluline osa Regionaalhaigla infrastruktruuri lähiaastate arengust,“ ütles Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo. „See võimaldab meil pakkuda patsientidele paremat ravikeskkonda ja tõhustada organisatsiooni tööd.“
Projekti osaliseks rahastamiseks on koostatud taotlus toetusmeetmesse "Haiglavõrgu pädevuskeskuste infrastruktuuri kaasajastamine". Uue psühhiaatriakliiniku ehitamist on plaanitud alustada 2020. aastal ja hoonekompleks peaks valmima 2023. aastal.
Käesoleva aastal kuulutab Regionaalhaigla välja veel ka Mustamäe meditsiinilinnaku palatikorpuse sisekliima tagamise süsteemide ja liftišahtide rekonstrueerimise projekteerimise hanke.