Regionaalhaigla

Regionaalhaigla grupp laiendab taastusravi

02.12.2019

Uue aasta algusest laiendab Põhja-Eesti Regionaalhaiga oma senist taastusravi. Selleks, et pakkuda patsientidele veelgi paremat tuge kogu raviteekonna jooksul,  võtab Regionaalhaigla  alates 2020. aasta jaanuarist AS-lt Põhja-Eesti Taastusravikeskus üle ambulatoorset ja statsionaarset taastusravi ning rehabilitatsiooniteenust pakkuva üksuse.

„Lisaks Regionaalhaigla oma väikesele taastusravi meeskonnale on pikka aega Regionaalhaigla koostööpartnerina meie patsientidele taastusravi valdkonnas teenuseid osutanud ka dr Maarika Nurme poolt üles ehitatud Põhja-Eesti Taastusravikeskus, millest pikaajalise ja sihipärase tegevuse tulemusena on kujunenud silmapaistev kompetentsikeskus taastusravi ja rehabilitatsiooni alal. Ühiselt Regionaalhaigla patsientidele vajaliku ja parima taastusravi korralduse tulevikku arutades jõuti tõdemuseni, et Regionaalhaigla ja Taastusravikeskuse taastusravi võimekused tuleks ühendada,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Taastusravi on väga oluline lõik patsiendi raviteekonnal elukvaliteedi paranemiseni. Regionaalhaigla kui kõrgeima etapi haigla patsientide keerulisi haigusjuhte ja ravimahtu arvestades on Regionaalhaigla poolt kvaliteetse taastusravi pakkumine kriitilise tähtsusega terviklikult hea ravitulemuse saavutamiseks.

„Patsiendi elukvaliteedi vaates on kiire ja sujuv suunamine taastusravile sageli ainus võimalus tagada võimalikult kvaliteetne ravitulemus,“ ütles Regionaalhaigla ülemarst- juhatuse liige Peep Talving ja lisas: „Tihti on parima ravitulemuse saavutamiseks vaja taastusraviga alustada juba aktiivravi etapis. Taastusravi hilinemine või puudumine võib nurjata senise ravi, või jääb patsiendil ravi tegelik võimalik tulemus saavutamata ning paranemise asemel tekib tagasilangus.“

Regionaalhaigla näeb teiste erialadega tihedalt integreeritud taastusravi ühe faktorina, mis aitab kaasa üldisele ravikvaliteedi tõusule. „Nii ortopeedia, neuroloogia, kardioloogia, neuro- ja üldkirurgia kui ka onkoloogia patsientide vajadus taastusravi järgi on oluliselt suurem tänasest võimekusest sellist teenust pakkuda nii Põhja-Eestis kui ka mujal. Põhja-Eesti Taastusravikeskuse tegevuse ülevõtmine võimaldab meil sealset kompetentsi senisest veelgi paremini Regionaalhaigla patsientide heaks tööle panna ning seda kompetentsi ka edasi arendada nii mahu kui ka uute spetsialiseerumiste kontekstis,“ rääkis prof Talving.

Tänaseks on kokku lepitud, et Põhja-Eesti Taastusravikeskus müüb oma taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid osutava üksuse Regionaalhaiglale.

„Võime olla rahul, et Eesti üks suuremaid valdkonna teenuseosutajaid saab endale väärilise uue omaniku, kellel on võimekus kui ka visioon taastusravi edasiarendamiseks,”  ütles Põhja-Eesti Taastusravikeskuse juhatuse liige Dag Nurm. “Olen veendunud, et Põhja-Eesti Taastusravikeskuse meeskonna poolt üles ehitatud teenus on väga hea ning Regionaalhaigla suudab seda teha veel paremaks.“