Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Apteek

Regionaalhaigla apteegipinna üürivaidlus ootab jätkuvalt kohtuotsust

12.10.2017

Vaidlus seoses Põhja-Eesti Regionaalhaigla fuajees asuva apteegi üürilepinguga jätkub. Regionaalhaigla ootab pingsalt kohtuotsust Regionaalhaigla poolt Terve Pere Apteek OÜ vastu apteegi üüripinna vabastamise nõudes toimuvas kohtuasjas, samuti halduskohtu otsust Ravimiameti ja Terve Pere Apteek OÜ vahelises vaidluses. Kahjuks peab Regionaalhaigla praegust olukorda taluma kuni kohtuotsuseni.

Eile rahuldas Tartu Halduskohus Terve Pere Apteek OÜ esialgse õiguskaitse taotluse apteegi tegevusloa peatamise otsuse peatamise küsimuses, mis tähendab, et esialgu saab Terve Pere Apteegid OÜ jätkata tegutsemist Regionaalhaigla pinnal sõltumata kehtiva üürilepingu puudumisest. Kohus selgitas: „Kokkuvõtteks puudub kohtul praegusel hetkel kindel siseveendumus selle kohta, kuidas tuleb RavS § 46 lg 2 p 1 ja § 47 ning MsüS § 37 lg 2 p 2, § 38 ja § 43 lg 1 p 1 vaidlusaluses küsimuses tõlgendada:“

 „Apotheka ketti kuuluval Terve Pere Apteek OÜ-l ei ole J. Sütiste 19 apteegi pidamiseks kehtivat üürilepingut. Terve Pere Apteek OÜ ei ole meile esitanud ühtegi tõendit, nende väited lepingu pikendamisest või uuest lepingust on paljusõnalised,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Seda ilmestab eriti asjaolu, et ka avalikkusele pole nad esitanud ühtegi tõendit, vaid korranud väljendit - ei kommenteeri.“

Regionaalhaigla on keskendunud patsientide sujuva ravi tagamisele. Regionaalhaigla arstid on koostöös üürikonkursi võitnud Benu Apteek OÜ-ga taganud patsientidele informatsiooni selle kohta, kust nad saavad endale vajalikud ravimid osta ning koostöös BENU kaubamärgi all tegutseva Lepistiku apteegiga on kõigi patsientidele vajalike ravimite kättesaadavus tagatud.  „Benu Lepistiku apteek on meile kinnitanud, et kõik apteeki pöördunud kliendid on oma ravimid saanud,“ kinnitas Peedu. Regionaalhaigla tänab Lepistiku apteeki koostöö eest ning rõhutab, et patsientide ebamugavused ravimi kättesaamisel on olnud tingitud Terve Pere Apteek OÜ pahatahtlikust ebaseaduslikust käitumisest, aga mitte Ravimiameti, Benu Apteegi või Regionaalhaigla tegemistest või tegematajätmistest.

Regionaalhaigla esitas 04.10.2017.a. Harju Maakohtusse hagi Terve Pere Apteek OÜ vastu nõudega üüripind vabastada.

„Ootame Regionaalhaigla rendipinnale kõrgete väärtustega apteegipidajat, kes väljendab seda nii patsientide ja Regionaalhaigla suhtes. Loodame varsti siiski täita oma lepingulisi kohustusi läbipaistva avaliku konkursi võitja - Benu – ees,“ ütles Peedu.

Oktoobri alguses lõppes üürileping Regionaalhaigla fuajees asunud Terve Pere Apteek OÜ-l. Ravimiamet peatas osaliselt Regionaalhaiglas asuvates apteegiruumides tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi ehk kehtiva üürilepingu. Apteegiteenuse osutamise tegevusloa andmise aluseks on ravimiseadusest tulenev nõue kehtiva ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi (üürileping) kohta. See nõue peab olema täidetud kogu tegevusloa kehtimise ajal. Ravimiamet on küsinud üürilepingut Terve Pere Apteek OÜ-lt, kuid siiani ei ole ettevõte seda esitanud.  

Apotheka apteek on seni keeldunud üürilepingu lõppemisest hoolimata Regionaalhaigla müügipinnalt lahkumast. Võimalikke probleeme, millele Apotheka/ Terve Pere Apteegid OÜ esindajad viitavad, poleks tekkinud, kui Terve Pere Apteegid OÜ oleks lepingu lõppemisel üüripinna vabastanud.