Professor Margus Viigimaa

Professor Margus Viigimaa pälvis Harjumaa teenetemärgi

08.01.2019

Aasta lõpus jagas Harjumaa Omavalitsuse Liit traditsiooniliselt maakonna teenetemärke. Rõõmu teeb, et teenetemärgiga tunnustati ka meie südametervise kabineti ülemarsti ning kardioloogiakeskuse teadusjuhti professor Margus Viigimaad, kes pälvis teenetemärgi tervislike eluviiside propageerimise ning südame tervist väärtustavate üleriigiliste ja maakondlike konverentside organiseerimise eest.

Professor Viigimaa on teenetemärgi üle õnnelik, märkides: „See on tunnustus mitte ainult mulle, vaid ka meie haiglale ja selle südametervise kabinetile“, lisades: “Meie südametervise kabinet on olnud viimased 15 aastat Eesti juhtiv struktuur südamehaiguste ennetamises. Me juhtisime Eesti südame-veresoonkonna haiguste preventsiooni programmi ja viisime selle igapäevapraktikasse, tegeleme raskete düslipideemiate ja raviresistentse hüpertensiooni diagnoosimise ning raviga. Meie keskus on tunnistatud Euroopa Hüpertensiooni Ühingu ektsellentsikeskuseks ning osaleme mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.“
Dr Margus Viigimaa on 14 aastat olnud Tallinna tervisenõukogu liige ja teinud tihedat koostööd ka Harjumaa tervisenõukoguga. Eriti viljakas on olnud ühine tegevus südamenädalate (viimastel aastatel Südamekuude) tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, mida prof Viigimaa on korraldanud juba 25 aastat ning mis on andnud oma panuse meie elanike südametervise parandamisse. Ta on esinenud südametervise alaste loengutega mitmetes Harjumaa valdades. Professor Viigimaa kinnitab, et jätkab seda vajalikku tegevust suurima heameelega ka edaspidi.

Eesti Kardioloogide Seltsi presidendi dr Priit Kampuse sõnul on prof Margus Viigimaa olnud aastakümneid kardioloogia eriala eeskõneleja ja propageerija, mitte ainult Eestis vaid ka rahvusvahelisel tasemel, aidanud Eestisse tuua väga suuri rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja uuringuid. "Prof Viigimaa on rahvusvahelisest tunnustatud ekspert, kes ka sageli kutsutud lektor nii kardioloogia suurtel kongressidel kui ka eri riikide erialaseltside üritustel. Tema rahvusvahelisest mõõtmest annab kindlasti mõista ka asjaolu, et ta on mitme riigi erialaseltsi auliige."


Prof Margus Viigimaast
Eesti Kardioloogide Seltsi president aastatel 2003-2005 ja 2013 -2015
2018. aastast Eesti Kardioloogide Seltsi auliige
Eesti Kardioloogide Seltsi juhatuse liige ning epidemioloogia ja preventsiooni töögrupi juht
Pikaaegne Tartu Ülikooli kardioloogia dotsent
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) professor
Eesti Hüpertensiooni Ühingu president, Euroopa Hüpertensiooni Ühingu juhatuse liige
Rahvusvaheliste teaduskonverentside eestvedaja, mitme rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige
Mitme Euroopa erialaseltsi auliige
Rootsi Hüpertensiooni Ühingu, Ungari Hüpertensiooni Ühingu, Bulgaaria Hüpertensiooni Liiga ja Kasahstani Kardioloogide Assotsiatsiooni auliige
Ukraina Meditsiiniteaduste Akadeemia kuldmedal
Eesti Vabariigi Punase risti III klassi teenetemärk

Harjumaa teenetemärgi pälvisid:

1. Aule Kikas – aktiivse kogukondliku tegevuse, ühisürituste korraldamise ja vabakonna tegevuses osalemise kaudu maakonna arengusse panustamise eest;
2. Demis Voss – pikaajalise panuse eest Harju maakonna ettevõtluse ja kolmanda sektori nõustamisel ning maakondliku koostöövõrgustiku arendamisel;
3. Andres Laisk – aktiivse haldusreformi propageerimise ja omavalitsuste vabatahtliku ühinemisprotsessi lõpule viimise eest;
4. Kaupo Rätsepp – suure panuse eest omavalitsuse arendamisel, samuti haldusreformi ettevalmistamise ja teostamise aegsel maakonna juhtimisel ning omavalitsuste vahelise koostöö korraldamisel;
5. Linda Pihu – rahvakultuuri edendamise eest Harjumaal;
6. Margus Viigimaa – tervislike eluviiside propageerimise eest ning südame tervist väärtustavate üleriigiliste ja maakondlike konverentside organiseerimise eest;
7. Rein Suppi – Harjumaa spordielu korraldamise eest 40 aasta kestel.