intensiivravi keskus

Paberivaba intensiivravi korralduse eel- ja ärianalüüs

17.02.2018

Alates 28.02 toimub Regionaalhaiglas paberivaba intensiivravi eel- ja ärianalüüs, mis kestab järgnevad 5 kuud ning mida hakkab läbi viima QureTec OÜ. Analüüs aitab paremini läbi mõelda, kas ja millisel kujul on kõige mõistlikum juurutada paberivaba intensiivravi korraldust, et luua paremad eeldused intensiivravikvaliteedi analüüsimiseks ja efektiivistamiseks.

Kestvus: 28.02.2018-28.07.2018

Analüüsi põhjal soovitakse otsustada:

  • Kas paberivaba intensiivravi korraldus oleks PERH-le rahaliselt jõukohane?
  • Millist ressurssi läheks vaja erinevates projekti etappides (käivitamine, jätkutegevused)?
  • Kas paberivaba intensiivravi korraldus on jätkusuutlik lühiajalises ja pikas perspektiivis?
  • Kas muudatused tooksid kaasa ahelreaktsiooni - seotud protsesside muutmise?
  • Millised on projekti käivitamiseks vajalikud eeldused (organisatsioonilised, tehnilised, inimesed, finantsilised) ja jätkutegevused?
  • Kas projekti käivitamiseks on praegune õigusruum sobiv?
  • Kuidas oleks kõige optimaalsem projekt käivitada? Järk-järgult, terviklikult või osaliselt?
  • Kas mujal maailmas oleks meile sobivat kliinilist intensiivravi infosüsteemi, mida oleks võimalik kasutusele võtta?

Kokkuvõtvalt soovitakse otsustada, kas ja millises mahus projekt käivitada ning millised oleksid alternatiivid.

Projekt valmib koostöös anestesioloogiakliiniku (I, II, III intensiivravi osakonnad), IT teenistuse, sisehaiguste kliiniku (kardiointensiivravi osakond), meditsiinitehnika teenistuse, infrastruktuuritehnika teenistuse, kvaliteediteenistuse ja tütarhaiglatega. Vajadusel kaasatakse ekspertidena projekti rohkemaid kliinikuid ja teenistusi.

Projekti on toetatud EL regionaalarengu fondist. Eraldatud summa: 45 360 eurot

EU.jpg