Õigusteenistus

Õigusteenistus on Regionaalhaigla struktuuriüksus, mis korraldab Regionaalhaigla eesmärkidele vastavat õiguslikku nõustamist. Õigusteenistus nõustab Regionaalhaigla juhatust ning teeb koostööd kõigi teiste Regionaalhaigla struktuuriüksustega, et tagada õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastav ravi- ja töökeskkond ning tagada seejuures, et Regionaalhaigla huvid oleksid igakülgselt kaitstud.

Õigusteenistus

Liisa Saamot

teenistuse juhataja

617 3126