Õendusjuhtimiskonverents

I Õendusjuhtimiskonverents (2015)

II Õendusjuhtimiskonverents (2016)

III Õendusjuhtimiskonverents (2018)
5 tärni õenduse konverents: bad times, good nurses (2021)

IV Õendusjuhtimiskonverents (10. november 2022)

5-tärni õenduse konverents (7.-8. november 2023)

 

Esmakordselt toimus õendusjuhtimisele keskendunud konverents Eestis 2015 aastal, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eestvedamisel.

Õendusjuhtidele konverentsi korraldamise vajalikkus tulenes sellest, et viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud tervishoiu valdkonnas suured muutused, st haiglate liitmine, kiire tehnoloogia areng, piiratud ressursid, mis on mõjutanud nii õdede kui ka õendusjuhtide tööd.

Õdede töö reguleerimiseks ja standardiseerimiseks on välja töötatud mitmeid erinevaid õendusabi klassifikaatoreid, mis võimaldavad kirjeldada kokkulepitud standardite järgi õendusprotsesse, õendustegevuste tulemusi ning planeeritud ja teostatud õendussekkumisi. Õendusjuhil tuleb arvestada oma valdkonna tegevusi planeerides kõigi nendega.

Õendusjuhtide töös on esiplaanile kerkinud eestvedamine, suunamine, õdede juhendamine ja motiveerimine, vastutamine meeskonna töö eest, suhtlemine patsientide ja nende lähendastega, administreerimine, kuid samas eeldatakse, et õendusjuht on ka tippspetsialist, kes teab-tunneb oma eriala.