Dr Maret Talk

Naiste teadlikkus rinnavähist on kasvanud

29.04.2016

Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu, mille eesmärk on teadvustada, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. Naiste teadlikkus rinnavähi varase avastamise tähtsusest on kasvanud, eelmisel aastal käis Regionaalhaiglas mammograafilisel sõeluuringul rekordarv naisi. 
Rinnavähk on naiste kõige sagedasem pahaloomuline haigus. Euroopas on rinnavähk esimesel kohal surmapõhjusena naistel vanuses 35-59. EU riikide naistel on elu jooksul risk haigestuda rinnavähki 1: 8. Rinnavähi korral on otsustavalt tähtis jõuda ravile vähi varases staadiumis. Eesti Vähiregistri värskema statistika järgi* on naiste, kellel diagnoositi rinnavähk lokaalses staadiumis viie aasta suhteline elulemus 96 %, lokaalselt ja/või regionaalselt levinud rinnavähi elulemus on 76 %, kaugmetastaaside puhul aga 12 %.
Rinnavähi varaseks avastamiseks ellukutsutud mammograafilised sõeluuringud aitavad märgatavalt vähendada suremust rinnavähki, erinevate maade statistika järgi 30-35%. Iga naine saab oma tervise heaks teha seda, et sõeluuringule tulla. Eelmisel aastal käis Regionaalhaiglas mammograafilisel sõeluuringul rekordarv naisi - 6928, see on 13% rohkem kui aastal 2014. On hea meel, et naiste teadlikkus rinnavähi varase avastamise tähtsusest on kasvanud. Iga tuhande sõeluuringu kohta avastasime 6 rinnavähi haigestumist. 84,2% sõeluuringul leitud rinnavähkidest olid diagnoosil varases staadiumis (I-II). Sel aastal ootame rinnavähi mammograafilisele sõeluuringule naisi sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966. Sõeluuringu sünniaastate naised mammograafiaks saatekirja ei vaja.
Rinnakabinet töötab neljandat aastat
Regionaalhaigla radioloogiakeskuses töötab juba neljandat aastat rinnakabinet. Rinnakabinetti on oodatud naised kõikjalt Eestist, kui neil esineb rinna-alaseid probleeme, küsimusi või kaebusi. Vajalik on perearsti või eriarsti saatekiri. Nooremad rinnakaebustega naised ja riskigruppi kuuluvad naised (perekonnas emal, õel või vanaemal on diagnoositud rinnavähk) saavad uuringule tulla rindu kontrollima perearsti, naistearsti või muu eriarsti saatekirjaga. Samuti ootame vanemaid naisi, kes Eesti sõeluuringu sihtgrupist välja on jäänud, sest risk haigestuda jääb kõrgeks ka hiljem. Aastas avastame üksnes Regionaalhaigla rinnakabinetis 90-100 esmast rinnavähi juhtu, s.o ca 15 % kõigist Eesti esmajuhtudest. 2015. aastal külastas rinnakabinetti Regionaalhaiglas 2912 naist, kellel 97 juhul diagnoositi rinnavähk.
Rinnakabinetti pöördujatele tehakse vajadusel radioloogilised uuringud ja võetakse ultraheli kontrolli all koeproov kahtlasest koldest. Lisaks lühikestele järjekordadele on rinnakabinetil veelgi eeliseid. Kui radioloog kontrolli käigus rinnakasvaja avastab, suunatakse patsient kiiresti edasi raviarsti vastuvõtule. Tavasituatsioonis peab patsient mammoloogi juurde pääsemiseks üsna pikalt ootama, seejärel peab ootama uuringutele pääsemist ning seejärel uuesti mammoloogi vastuvõttu. Rinnakabinet muudab selle ahela patsiendile kiireks ja mugavaks ning ravi saab kiiremini alata.
Rinnavähi töörühm 
Dr Riina Kütneri juhtimisel tegutseb Regionaalhaiglas rinnavähi töörühm, kus kogenud rinnakirurgid, keemia- ja kiiritusraviarstid ning patoloogid koos radioloogide ja nukleaarmeditsiini arstidega ühtse meeskonnana rinnavähi juhtusid koos arutavad ja haigetele parimat võimalikku diagnostikat ja ravi pakuvad. Kokku diagnoositi Regionaalhaiglas 2015. aastal 441 esmast rinnavähi juhtu (7% rohkem kui aastal 2014). Nendest 73 % jõudsid ravile varases staadiumis. Euroopa mammograafilise sõeluuringu juhised näevad ette skriinida naisi vanuses 50-69. Eesti on ainus EU riik, kus ei järgita neid juhiseid ja sõeluuringule kutsumine lõpetatakse palju varem: 2015. aastal kutsutakse Eestis sõeluuringule vaid naisi vanuses 50-60. Rinnahaigustega tegelevate spetsialistide-arstide seisukoht on, et uuringutega tuleks jätkata ka naise vanemas elueas, kuna risk rinnavähki haigestuda jääb kõrgeks naise elu lõpuni (vt tabelit). Naised saavad siin ise aktiivsust üles näidata ja regulaarset uuringul käimist jätkata. Ootame naisi rindu kontrollima.

Rinnavahi_graafik.jpg

Jaanuaris avaldatud uurimuse (1) kohaselt on Eestis rinnavähi kogusuremus vähenenud, peamiselt 50-59 vanuserühma arvelt (s.o Eestis sõeluuringu eagrupp), kus suremus on alates 2000 vähenenud üle 4 % igal aastal. Suremus on vähenenud ka alla 50-aastastel, kuid 60+ naistel püsib suremus juba alates 1996 aastast samal tasemel. Siit järeldub, et kindlasti tuleb naistel ka siis, kui neile enam sõeluuringu kutseid ei saadeta, olla aktiivsed ja jätkata regulaarset rindade kontrolli.

*Esmasjuhud diagnoositud 2005–2012, elulemusanalüüsi periood 2010–2014. Allikas: Eesti Vähiregister.
Tabelis: 
Roheline tulp - ainult naised vanuses 50-60 saavad Eestis 2015. aastal mammograafilise sõeluuringu kutse.
Lilla tulp - need vanusegrupid vajaksid samuti regulaarset mammograafilist kontrolli.

Maret Talk
Radioloogiakeskuse juhataja
Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Refereeritud: 
(1)    A.Baburin, T.Aareleid, M.Rahu, L.Reedik, K.Innos „Recent hanges in breast cancer incidence and mortality in Estonia: transition to the west.“ Acta Oncologica, 11.01.2016