Mis on ravimiuuring?

Ravimi kliiniline uuring on ravimi kasutamine inimestel, et koguda andmeid ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutuse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Uuringute läbiviimisel Regionaalhaiglas juhindutakse kliiniliste uuringute hea tava juhtnööridest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. Uuringu alustamiseks on vajalik Eetikakomitee kooskõlastus ja Ravimiameti luba. Nii tagatakse uuringus osalevate patsientide huvide ja õiguste kaitse parimal viisil.