Foto Eesti Kvaliteediühing

Marko Urbala pälvis tiitli Kvaliteedi Nägu 2018

05.02.2019

Eesti Kvaliteedi juhtimiskonverentsil anti pidulikult üle tunnustused Kvaliteedi Tegu 2018 ja Kvaliteedi Nägu 2018. Meil on suur rõõm teada anda, et tunnustuse Kvaliteedi Nägu 2018 pälvis Regionaalhaigla vanemproviisor Marko Urbala Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglaapteegis toimiva integreeritud kvaliteedisüsteemi loomise ja töötajate kaasamise eest, mistõttu on Regionaalhaigla haiglaapteek saanud Eestis esimese valdkondliku ISO 9001 sertifikaadi, mille väljastas Bureau Veritas Eesti OÜ.

Haigla ülemarst prof Peep Talving tunnustas haiglaapteegi juhataja asetäitjat, vanemproviisor Marko Urbalat ning märkis: „Marko kindlasti väärib kvaliteedi näo tiitlit, kuna ta on koostöös kõigi haiglaapteegi kolleegidega suure entusiasmiga vedanud haiglaapteegi kvaliteediprojekti võiduka sertifitseerimiseni. Suure panuse on Marko andnud ka eriala arengusse, olles Eesti Haiglaapteekrite Seltsi esimees.“ Regionaalhaigla kvaliteedisüsteemide talituse juhataja Raul Ratasep täiendas: „Tänu Marko eestvedamisele on suurenenud töötajate kvaliteedialane teadlikkus, kvaliteedikultuur on järjest paranev ja paranenud on ka töötajate arusaamine apteegi põhi- ja tugiprotsesside toimimisest,“ lisades: „Siinjuures on andnud olulise panuse kaasamisega seotud tegevused. Tänu Marko aktiivsele tegevusele haiglaapteegi kvaliteedi arendamisel on kvaliteedialane teadlikkus kasvanud ka kogu Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.“

Haiglaapteegi kvaliteedisüsteem läbis eelmisel aastal edukalt mitmed sertifitseerimisauditid, mille tulemusena väljastati apteegile detsembri viimastel päevadel kvaliteedijuhtimise standardi ISO9001:2015 sertifikaat. Apteegi põhi- ja tugiprotsesside hindamise viis läbi rahvusvaheline sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas.

Väljastatud sertifikaat on kinnitus meie panusest apteegiteenuse kvaliteeti, selle pidevasse parendamisesse ning soovist olla lähemal haigla sisestele ja välistele partneritele.
Marko Urbala märkis sertifikaadis saamisel: „Meie apteegi ja haiglafarmaatsia jaoks tervikuna on tegemist märgilise sündmusega - oleme esimene haiglaapteek Eestis, kes on oma kvaliteedisüsteemi kujundanud ja selle vastavust hinnanud asjakohasele standardile. Regionaalhaigla apteegi kvaliteedisüsteem on üles ehitatud lähtuvalt tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtetest, kuhu on integreeritud riiklikud ravimite käitlemist korraldavad regulatsioonid ning ISO9001 kvaliteedijuhtimise standardi põhimõtted. Oluline on mainida, et tegemist on ajas orgaaniliselt arendatud kvaliteedisüsteemiga, milles on suurem või väiksem panus kõikidel apteegi töötajatel.“

Tunnustus Kvaliteedi Nägu antakse igal aastal ühele inimesele, kes on oluliselt kaasa aidanud kvaliteedi edendamisele Eestis. Kandidaate said esitada nii inimesed kui organisatsioonid.
Tunnustus Kvaliteedi Tegu antakse organisatsioonile ühe silmapaistva kvaliteedialase teo eest. Selleks võib olla uue lähenemisviisi kasutuselevõtmine (nt kaasaegsed juhtimismeetodid, juhtimissüsteemide integreerimine, innovaatilised lahendused), protsesside tõhususe parendamine, tulemuslik muutuste juhtimine jne. Tunnustuse Kvaliteedi Tegu 2018 pälvis GLAMOX AS Keila Harju KEKi Tööstuslinnaku ettevõtete ühise kvaliteedijuhtimise arendamise ümarlaua algatamise ja koordineerimise eest.

Vt Eesti Kvaliteediühingu uudist Kvaliteedi Nägu 2018 ja Kvaliteedi Tegu 2018 võitjad 

Foto Eesti Kvaliteediühing