Kvaliteedikontrolli osakond

Kvaliteedikontrolli osakond tegeleb doonorivere uuringutega ning veretoodete kvaliteedi kontrollimisega. Osakonda kuulub  kontroll-labor ja veregruppide labor.
Kvaliteedikontrolli osakonna eesmärk on tagada doonoritele ja verekeskuses valmistatud verekomponentidele nõuetekohaste, õigeaegsete ja kvaliteetsete uuringute teostamine.
Kvaliteedikontrolli osakonna labor on akrediteeritud 2020. aastal vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2012 "Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded". Vt EAK veebilehte

 

Analüüside arv viie aasta jooksul

 

2015

2016

2017

2018

2019

Veregruppide labor

107 027

112 856

109 876

110 243

105 497

Kontroll-labor

 

 

 

 

 

Nakkustekitajate uuringud

248 297

243 852

230 362

229 158

220 144

Mikrobioloogilised uuringud

5086

5396

5533

5179

5167

Toodangu kontrolluuringud

8330

8637

7156

6754

6844

Kokku

368 740

370 741

352 927

351 334

337652

Kontroll-laboris teostatakse doonorivere uuringuid nakkustekitajate suhtes, mikrobioloogilisi uuringuid ja verekomponentide kvaliteedikontrolli uuringuid.
Doonori iga vereloovutus analüüsitakse järgmiste nakkustekitajate suhtes: HIV, HBV, HCV ja süüfilise tekitaja Treponema pallidum. Selleks kasutatakse paralleelselt kahte erinevat meetodit.
Seroloogilisel uuringumeetodil määratakse nakkustekitajate järgmised markerid: HIV-1 ja HIV-2 vastased antikehad ning HIV p24 antigeen (HIV 1,2 Ag+Ab), HCV vastased antikehad (HCV Ab), HBV pinnaantigeen (HBsAg), süüfilise tekitaja Treponema pallidum vastased spetsiifilised antikehad.
NAT ehk nukleiinhappetehnoloogial põhineval meetodil määratakse doonoriverest HIV RNA, HCV RNA ja HBV DNA.

Positiivse nakkusmarkeriga doonorite arv aastatel 2015–2019, sulgudes vastavalt esmaste ja korduvdoonorite jaotuvus.

  2015 2016 2017 2018 2019
HIV 4
(2/2)
1
(0/1)

0
 
2
(1/1)
1
(0/1)
HCV 13
(12/1)
14
(14/0)
11
(9/2)
9
(8/1)
7
(5/2)
HBV 5
(3/2)
5
(4/1)
4
(3/1)
2
(0/2)

3
(1/2)

Süüfilis 10
(8/2)
4
(2/2)
4
(3/1)
7
(6/1)
6
(3/3)

Mikrobioloogilist kontrolli teostatakse kõikidele valmistatud trombotsüütide kontsentraatidele. Lisaks võetakse mikrobioloogilisi proove laborite ja tootmistsooni kriitilistelt pindadelt, doonori küünarliigese sisepinnalt veeni punkteerimise kohast ning kontrollitakse veregruppide labori poolt valmistatud standarderütrotsüüte mikrobioloogilise saastuse suhtes.

Valmistatud verekomponentide uuringuid teostatakse eesmärgiga jälgida ja tagada veretoodete kvaliteet. Kontroll on regulaarne ja toimub vastavalt verekomponentide kvaliteedi kontrolli programmile. Sõltuvalt veretootest teostatakse uuringuid erinevate kindlaksmääratud näitajate osas (rakuline koostis – leukotsüütide, trombotsüütide, erütrotsüütide arv, hemoglobiin, hematokrit, fibrinogeen, Faktor VIII:c, hemolüüs, pH, valgusisaldus). Lisaks, afereesi doonoritel määratakse üldvalgu kontsentratsioon seerumivalgu taseme jälgimiseks.

Veregruppide laboris teostatakse doonorivere immuunohematoloogilisi uuringuid. Igal vereloovutusel määratakse doonori AB0-veregrupi ja RhD kuuluvus, kahel esimesel donatsioonil määratakse K-antigeen ning teostatakse erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring. Teist ja kolmandat korda verd loovutanud doonoritel määratakse Rh-fenotüüp. Osa doonorite verest fenotüpiseeritakse teiste kliiniliselt oluliste veregruppide suhtes. See on vajalik, et tagada patsientidele, kelle verest leitakse antikehasid, sobiva vere leidmine vereülekandeks fenotüübi alusel. Laiendatud fenotüübiga doonorite registrit täiendatakse pidevalt.

Lisaks doonorivere uuringutele teostamisele valmistatakse veregruppide laboris standarderütrotsüüte: 0, A, B RhD negatiivsed standarderütrotsüüdid, 01/02 standarderütrotsüüdid ja Coombsi kontrollerütrotsüüdid. Antud reagendid on igapäevaselt kasutusel doonorivere uuringute läbiviimisel.

 

 

Heli Kuuse

juhtiv laborant

617 3016