Dr Pille Mukk

Kui kahjulik on e-sigaret?

17.09.2019

Regionaalhaigla pulmonoloogiakeskuse juhataja dr Pille Mukk kirjutab palju kõneainet põhjustanud e-sigarettidest ning nende mõjust inimorganismile.

E-sigarettide puhul hingatakse sisse (aineid imenduvad organismi hingamispinna kaudu) erinevaid keemilisi ühendeid. Nikotiini sisaldab ka e-sigarett.

E-sigarettidest  jõuab nikotiin organismi koos erinevate keemiliste ainetega kõrgel temperatuuril aurustudes. Tavasigarettide puhul toimub tahkete orgaaniliste ainete põletamine ja siis nende põletamisproduktide sissehingamine. Selle poolest erinevad e-sigaretid tavasigarettidest. Nikotiini sisaldavad mõlemad tooted ning nikotiinsõltuvuse tekkemehhanism kahe toote vahel ei erine.  Üsna ühesuguse kiirusega saavutatakse organismis sarnane nikotiinisisaldus. Keemilised aine, mida lisatakse e-sigarettide vedelikesse,  on tänaseks väga vähe uuritud võrreldes toksiliste ainetega tavasigarettides, kuid nende kopsu kahjustav efekt on juba kinnitust saanud.

Täna teatakse, et toksiliste ainete hulk, mille kahjulikke toimeid organismi hästi tuntakse, on e-sigarettides küll väiksem, kuid ometi on e-sigarettides rohkelt teisi toksilisi aineid (ka metalle) , mille mõju kopsu ei ole seni piisavalt uuritud. Probleemiks on olnud ka see, et kõiki e-sigarettides sisalduvaid aineid ei ole alati kajastatud. Pikaajalise kasutamise terviseriskid on igal juhul veel täpselt teadmata.

Samuti on probleemiks see, et e-sigarettide n.ö. meeldivaks tegemine erinevate maitsetega ( kirsi-, kohvi- mentooli,  kaneelimaitse jne.) võib pigem innustada neid kasutama ning nii alustama toote tarbimist, mille nikotiinsõltuvus tekib samal viisil ning hingamisteedesse jõudvad keemilised ühendid põhjustavad kopsu kahjustavaid reaktsioone.  Tõsiste riskidena on kirjeldatud ka mürgistusjuhtumeid lastega, kellele selline magusa maitsega vedelik ei ole vastumeelne olnud ning on saadud mürgitus selle alla neelamisel. Tavasigaretid pelgalt  oma maitse tõttu kedagi neid kasutama ei pane.

Kui e-sigaretti kasutada vaid üleminekuks kindla eesmärgiga suitsetamisest loobuda ning loobumine viiakse ka lõpuni, siis siin võiks täna olla ainuke koht, kus e-sigarette eelistada. Ka sellel teemal on olemasolev info väga vasturääkiv ning ametlike soovituste juurde ta suitsetamisest loobujate nõustamisel ei kuulu. Ja iseseisvalt ilma spetsialisti nõustamiseta seda kas teha ei soovitata vältimaks olukorda, kus suitsetamisest tingitud terviseriske vähendada soovides luuakse endale petlik illusioon, et selline asendamine on olnud ohutu ning edasine loobumine ei pruugi enam tähtis tunduda.    

WHO (World Health Organization) on öelnud, et suitsetamisest loobumine on olnud läbi aegade kõige edukam rahvatervise positiivne mõjutaja. E-sigaretid aga justkui normaliseerivad taas suitsetamise ja kaotavad aastatega saavutatud progressi selles valdkonnas

Alati tasub mõelda ka tubakatööstuse motiivide kohta, kui e-sigarette toodavad ja populariseerivad täna need samad suured sigarettide tootjad.