Kliinilised andmekogud

Oleme võtnud luubi alla kliiniliste andmekogude loomise, haldamise ja struktureerimise. Saame seejuures pakkuda igakülgset abi spetsialistidele andmebaasi loomiseks sobiva tööriista leidmisel, selle ülesseadmisel ning kliiniliste andmete kogumisega seonduvate lubade ja lepingute sõlmimisel. 

Andmekogude pidamise eesmärk on saada ülevaade eri haiguste epidemioloogiast, diagnostikast, ravist ja ravitulemustest, et hinnata hetkel kasutatavaid diagnostika- ja ravimeetodeid, ravikvaliteeti ja patsientide elukvaliteeti. Andmekogusid kasutatakse kliinilise töö planeerimisel, monitoorimiseks, teadusuuringuteks, uute diagnostika ja ravialgoritmide väljatöötamisel ning ravimite ja meditsiiniseadmete arenduses, uute teenuste ja tehnoloogiate kulutõhususe hindamisel.