Kliiniline farmakoloogia

Eesti haiglate ainuke kliiniline farmakoloog dr Toomas Marandi, PhD töötab  Regionaalhaiglas. Dr Toomas Marandi poolt juhitud meeskonna pikaaegse tõhusa töö tulemusena on meie haiglast kujunenud ravimite kliiniliste uuringute kompetentsikeskus Eestis. Ravimite kliiniliste uuringute läbiviimisel Regionaalhaiglas juhindutakse tänapäevastest nõuetest, kõik uuringud on saanud eelneva kooskõlastuse nii sõltumatult meditsiinieetika komiteelt kui ka vajadusel Ravimiametilt. See tagab osalevate patsientide huvide kaitse parimal viisil.
Esimese Eesti haiglana toimub kõigi ravimite kliinilistes uuringutes kasutatavate ravimite käitlemine (sh ettevalmistamine manustamiseks) haiglaapteegis. Nii on tagatud kõigi kvaliteedinõuete täitmine parimal tasemel.
Eesmärgiga aidata arstidel kaasata uuringutesse võimalikult palju patsiente on alates 2009. aastast Mustamäe korpuses võimalik tellida õe- ja koordinaatoriteenuse täispakett, mille sisu lepitakse kokku iga konkreetse projekti puhul eraldi. 

Kontakt: ctu@regionaalhaigla.ee

Oleme esimese Euroopa haiglana Sanofi premier site võrgustiku liige.
Sanofi võrgustiku liikmena oleme saanud võimaluse osaleda suuremas hulgas ravimite kliinilistes uuringutes, samuti osaleda uuringute planeerimisel juba algsest etapist alates. Aastatepikkuse hea koostöö tunnustuseks on ka meie haigla valimine Quintiles’i partnerhaiglaks. Teeme head koostööd ka teiste partneritega - 2013 aasta jooksul alustati Regionaalhaiglas kokku 33 ravimi kliinilist uuringut (2012 aastal samuti 33), aasta lõpus oli käimasolevate uuringute arvuks 117 (2012 aastal 113).


20. mail 2011 avas Regionaalhaigla uue lehekülje kliiniliste uuringute ajaloos Eestis - alustati heade kliiniliste tavade ja kliiniliste uuringute metoodika jätkukoolitusega arstidele, kellel on viimasest kursusest möödas 5 või rohkem aastat. Kursuse kuraator on kliiniline farmakoloog dr Toomas Marandi ja lektoriteks oma ala tippspetsialistid Tartu Ülikoolist, Ravimiametist, Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteest, Sanofi Aventis Estonia OÜst ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast.
Ühepäevase kursuse jooksul pööratakse suurt tähelepanu arengutele kliiniliste uuringute läbiviimise metoodikas, samuti tänapäevasele uuringueetikale ning tutvustatakse kliiniliste uuringute läbiviimise praktilisi aspekte meie haigla näitel. Lisaks eelkirjeldatud Eestis ainulaadsele koolitusele toimuvad traditsioonilised kahepäevased baaskoolitused õdedele, proviisoritele ja arstidele. Kahepäevase kursuse läbimine on eeltingimus ravimite kliiniliste uuringutega tegelemiseks meie haiglas.